Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wprowadził Plan równości płci

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach znalazł się w gronie uczelni, które wprowadziły Plan równości płci. Plan ten jest warunkiem obligatoryjnym dla organizacji, które chcą ubiegać się o granty badawczo-rozwojowe w ramach międzynarodowego programu Horizon Europa.

31 marca 2022 roku prof. Stanisław Głuszek, rektor UJK, podpisał zarządzenie w sprawie wprowadzania Planu równości płci w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Prace nad dokumentem trwały prawie rok, objęły dogłębną analizę przepisów prawa unijnego, krajowego, przegląd dotychczasowych działań podejmowanych przez uczelnię w tym obszarze, jak i funkcjonujących już dokumentów strategicznych w organizacji. Dodatkowo przeprowadzono badanie wśród pracowników, aby określić główne cele i priorytety Planu. Było to możliwe dzięki ujęciu tego typu zadań w projekcie Athena współfinansowany z programu Horizon 2020.

Plan objął lata 2022-2025 jest na bieżąco monitorowany a przewidziane zadania w trakcie realizacji.

Więcej informacji: https://ujk.edu.pl/rownosc_plci.html

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka