Dni Jakości Kształcenia

W dniach 12-13 maja 2022 roku na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego obchodzone będą Dni Jakości Kształcenia pod hasłem przewodnim „Zaszczepieni wiedzą. Twoje jutro zaczyna się dziś”.

To nawiązanie do trudnych czasów w jakich żyjemy, związanych choćby z sytuacją epidemiologiczną wywołaną szalejącym koronawirusem czy z warunkami panującej na Wschodzie wojny.

To będzie kolejna, już siódma edycja święta jakości w naszej uczelni. Wydarzenie to cieszy się zwiększającym się zainteresowaniem, jako inspirujące forum wymiany myśli, pomysłów i inspiracji uniwersyteckich. W ramach obchodów tego uczelnianego święta zaplanowano wiele inicjatyw na poziomie uczelnianym i wydziałowym, celem których będzie propagowanie kultury jakości i wspólnego budowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz kształtowanie dobrego wizerunku systemu jakości wśród całej społeczności akademickiej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem DJK i do udziału w zaplanowanych spotkaniach, zarówno studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych, jak i pracowników naszego Uniwersytetu. To dobry krok w kierunku zwiększania świadomości i zaangażowania naszej społeczności akademickiej w procesy związane z jakością kształcenia, jak również podniesienia rangi działalności dydaktycznej.

dr Ewa Błaszkiewicz

Sekcja Jakości Kształcenia (Dział Kształcenia)

Szczegółowy program Dni Jakości Kształcenia w UJK do pobrania.

 

Ostatnia aktualizacja: Izabela Rzepecka, 2022-05-11 15:15

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka