W tradycyjnej formie

Na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych odbyła się 31. Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko” organizowana przez Centrum Nauki i Kultury UJK.

Po pandemicznej przerwie konferencja odbyła się w tradycyjnej formie. Wzięli w niej udział przedstawiciele 11 ośrodków akademickich. – Cieszy mnie wasz widok, wasze zaangażowanie i zgłoszone referaty. To zaangażowanie wykracza poza standardy programów, które realizujecie studiując dany kierunek - mówiła dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK, prorektor do spraw kształcenia, witając uczestników konferencji.

Wykład inauguracyjny „Kondycja finansowa młodych osób (18-24 lata) w okresie pandemii Covid-19” wygłosił Krzysztof Ostafiński, dyrektor Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Potem uczestnicy wzięli udział w trzech sesjach, podczas których odbywały się obrady, a komisja konkursowa oceniała poszczególne referaty i postery. Był czas na dyskusję i pytania. Dla wielu uczestników konferencji była to okazja do debiutu naukowego i zaprezentowania wyników swojej pracy naukowej szerszej publiczności. 

Przedstawiamy wyniki 31. Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”

Sekcja I

Obejmująca następujące dziedziny: nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki teologiczne i sztukę

Miejsce I

Alicja Antochów, Martyna Czechowska

I rok gospodarki przestrzennej, studia II stopnia

Koło Naukowe „Przedsiębiorczość”, Politechnika Białostocka

„Ład czy nieład. Analiza przestrzeni publicznych na osiedlu w centrum

w Białymstoku.”

Miejsce II

Iwona Bujarska, Julia Siepietowska

II rok pracy socjalnej, studia I stopnia

Studenckie Koło Naukowe Socjalia”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

„Osoby z niepełnosprawnością w systemie pomocy i wsparcia społecznego.”

Miejsce III       

Anastassiya Starodubtsewa

II rok językoznawstwa, studia doktoranckie

Koło Naukowe Studentów i Doktorantów „Tekst”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

„Specyfika funkcjonowania języka rosyjskiego w Azji Centralnej: aspekt

Socjolingwistyczny.”

Sekcja II

 

Obejmująca następujące dziedziny: nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki rolnicze, nauki inżynieryjno-techniczne

Miejsce I 

Jadwiga Cempura,

I rok zaawansowanych materiałów inżynierskich, studia II stopnia

Koło Naukowe „Era Inżyniera”, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

„Opracowanie wykresu CTPc dla stali 37CrS4 do ulepszania cieplnego.”

Miejsce II

Aleksandra Leszczyk,

I rok geografii, studia II stopnia

Koło Naukowe Młodych Geografów „Geoholicy”, Uniwersytet Łódzki

„Czwartorzędowa ewolucja doliny środkowej Pilicy okolic Fryszerki koło Tomaszowa Mazowieckiego.”

Miejsce III       

Wiktoria Krakowiak,

II rok biologii, studia doktoranckie

Studenckie Koło Naukowe Radiobiologów „Curie”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

„Wpływ koraliny na promieniowrażliwość komórek nowotworowych piersi MDA- MB-231 i komórek prawidłowych fibroblastów ludzkich VH10.”

 

Sekcja Posterowa

Wyróżnienie

Stanisław Jakimowicz,

I rok fizyki, studia I stopnia

Studenckie Koło Naukowe Robotyków „Fibot”, Uniwersytet w Białymstoku

„Robot balansujący kulę.”

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka