„Dzień ukraiński”

W środę, 27 kwietnia na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych odbędzie się „Dzień ukraiński”, podczas którego przedstawiciele UJK, kieleckiego Urzędu Miasta i mniejszości ukraińskiej będą dyskutować o możliwościach współpracy na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym przez wojnę.

Celem wydarzenia jest także integracja środowisk młodzieży polskiej i ukraińskiej, poznanie wzajemnych potrzeb i oczekiwań. Zaplanowano także wykład na temat sytuacji geopolitycznej, występ barda muzycznego i prezentację najnowszej oferty studiów w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych, który wraz ze studenckimi kołami naukowymi DIVERSO i SOCIETAS jest organizatorem „Dnia ukraińskiego”.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Instytutu przy ul. Uniwersyteckiej 15, w godz. 10.00-13.00.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka