Dietetyka, studia z przyszłością

Certyfikat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością” 2022 przyznano kierunkowi dietetyka (studia I oraz II stopnia), prowadzonemu na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Certyfikat przyznała Komisja Konkursowa składająca się głównie z  profesorów i doktorów z czołowych polskich uczelni. List w tej sprawie otrzymała prof. dr hab. Marianna Janion, dziekan Collegium Medicum UJK.

Czytamy w nim „ W ocenie Komisji kierunek spełnia kryteria regulaminowe Konkursu, albowiem zapewnia absolwentom możliwość uzyskania wykształcenia zgodnego z oczekiwaniami rynku pracy, realizowany jest w oparciu o nowoczesny i innowacyjny program studiów, z udziałem kadry akademickiej posiadającej kwalifikacje adekwatne do założonych efektów uczenia się. Nadto założenia koncepcji kształcenia na ocenionym kierunku studiów pozostają spójne z misją i strategią rozwoju uczelni, a także zakładają wysoką jakość i różnorodność oferty kształcenia poprzez kreowanie odpowiednich kwalifikacji i kompetencji, które umożliwiają absolwentom spełnianie wymogów rynku pracy, nie tylko w wymiarze lokalnym, ale także regionalnym i ponadregionalnym. Uczelnia w sposób efektywny dąży do tego, aby podczas całego procesu kształcenia studenci mogli wykształcić odpowiednie nawyki i samokształcenia i rozwoju, tak w wymiarze profesjonalnym, jak i osobistym”.

Dietetyka pojawiła się w ofercie naszej uczelni w 2017 roku. W tym roku akademickim ruszyły studia II stopnia i pierwszych magistrów tego kierunku będziemy mieli w przyszłym roku. – Powstanie tego kierunku było szeroko konsultowane ze środowiskiem zewnętrznym, przedsiębiorcami. Był taki okres, kiedy absolwenci dietetyki nie mogli znaleźć pracy, poza szpitalami. Obecnie to się zmieniło, gdyż społeczeństwo bardziej świadomie dba o swoje zdrowie i prawidłowe odżywianie jest tutaj sprawą kluczową – mówi prof. dr hab. Edyta Suliga, kierownik Zakładu Żywienia i Dietetyki i dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJK.

Uroczystość wręczenia Certyfikatów Akredytacyjnych „Studia z Przyszłością” 11 kwietnia w zabytkowych murach Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Konkurs "Studia z Przyszłością", organizowany wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC, służy identyfikowaniu i nagradzaniu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków i programów studiów na polskich uczelniach. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” eksperci wyróżniają kierunki lub specjalności realizowane według nowoczesnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy i oczekiwania studentów.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka