Symulator dla młodych przedsiębiorców prawie gotowy

Pod koniec stycznia na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych odbyło się spotkanie partnerów międzynarodowego projektu FINANCEn_Lab, którzy testowali pierwszą wersję cyfrowego symulatora kursów z zakresu finansów i przedsiębiorczości.

W Kielcach gościli partnerzy z Hiszpanii, Rumunii i Niemiec. Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy przedyskutowali postęp w projekcie od strony merytorycznej i administracyjnej. Przetestowali także pierwszą wersję cyfrowego symulatora kursów z zakresu finansów i przedsiębiorczości, który będzie głównym rezultatem projektu. Opracowana już pierwsza wersja aplikacji, została sprawdzona przez uczestników zarówno z poziomu studenta, jak i trenera.

Niebawem uruchomiony zostanie pilotaż narzędzia na każdej z uczelni partnerskich. Studenci i pracownicy znajdą tam bezpłatne kursy oparte o technologię sztucznej inteligencji z zakresu crowdfundingu, bootstrapingu, preeseed, Venture Capital, Business Angels potwierdzone certyfikatem. Najpierw jednak zewnętrzni eksperci z sektora bankowego i funduszy podwyższonego ryzyka sprawdzą symulator pod kątem merytorycznym. Wszystko po to, aby dostarczyć użyteczną i wysokiej jakości aplikację.

Digital Simulator for Entrepreneurial Finance FINANCEn_LAB realizowany jest w ramach Programu Erasmus+, w sektorze Szkolnictwa Wyższego, Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, KA226 – Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej.

Więcej informacji o projekcie: https://www.financenlab.com

Źródło zdjęcia: https://kaboompics.com

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka