Stawiamy na rozwój

Nowe kierunki, nowe pracownie i ambitne plany. – Chcemy aby filia naszej Uczelni w Piotrkowie stała się akademicką perełką - mówi prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

W tym roku piotrkowska Filia UJK rozpoczęła 40. jubileuszowy rok działalności. Dla królewskiego miasta o bogatej historii, obecność uczelni wyższej jest istotna. Dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego to wielkie zobowiązanie. Mówił o tym podczas niedawnej inauguracji roku akademickiego prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor UJK. - Nie ma innej drogi w rozwoju Uniwersytetu, poszczególnych dyscyplin  i Filii, jak bardziej aktywne dążenie wszystkich pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych, do sprostania wyzwaniom europejskim i światowym w badaniach naukowych i kształceniu - mówił prof. dr hab. Stanisław Głuszek.

W ślad za tym poszły konkretne działania, na przykład utworzenie kierunku pielęgniarstwo w Piotrkowie, który ruszył w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022. – Jest to nasza reakcja na sytuację w służbie zdrowia – mówi rektor Stanisław Głuszek. Mówiła o tym także Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych podczas ubiegłorocznej konferencji naukowej dotyczącej pielęgniarstwa, która odbyła się w Collegium Medicum UJK. - Dziś średni wiek pielęgniarki to 52 lata i prognozuje się, że za 15 lat średni wiek wyniesie 64 lata. Jeśli nie zwiększymy liczby osób studiujących pielęgniarstwo, to za 15 lat polska pielęgniarka będzie emerytką – mówiła Zofia Małas.

Obecnie pierwsza grupa studentek pierwszego roku kończy semestr nauki. Na początku stycznia 2022 roku odwiedziliśmy je podczas zajęć. Pod okiem Ewy Łągiewczyk studentki uczyły się podstawowych czynności  związanych z opieką nad pacjentem. Jedną ze studentek jest Natalia Siwa. - Zawsze chciałam pracować z ludźmi, pomagać im. Interesuję się medycyną. Moja ciocia jest pielęgniarką  i to też miało znaczenie – mówi Natalia. Na zajęcia dojeżdża do Piotrkowa, ale nie zajmuje jej to dużo czasu. Studentka przyznaje, że miało to znaczenie. - Kiedy dowiedziałam się, że ruszy taki kierunek w Piotrkowie nie miałam wątpliwości. W tym roku została otwarta nowa pracownia, bardzo dobrze wyposażona, z nowym sprzętem. Miałam opcję studiów w innych miastach, ale wybrałam Piotrków i nie żałuję. Jest dużo nauki, ale zajęcia są bardzo ciekawe, zwłaszcza te praktyczne. Duża w tym zasługa wykładowców i sprzętu z jakiego możemy korzystać – mówi Natalia Siwa.

Pracownia, która powstała w piotrkowskiej Filii UJK została wyposażona za milion złotych. Znajduje się w nim sprzęt najwyższej klasy, fantomy imitujące zachowanie pacjenta, nowoczesne łóżka włoskiej firmy Malvestio i pozostałe narzędzia, niezbędne w pracy pielęgniarek. – To jest sprzęt najwyższej klasy, który został zakupiony specjalnie z myślą o nowym kierunku – mówi prof. Stanisław Głuszek. Na razie pielęgniarstwo studiuje w Piotrkowie kilkanaście osób, ale  będzie ich kilka razy więcej. Wraz z kolejnymi rocznikami studentów rozwijać będzie się infrastruktura niezbędna dla prowadzenia tego kierunku. Docelowo, jedna z kondygnacji budynku uczelni będzie przeznaczona na potrzeby pielęgniarstwa. Władze uczelni prowadzą rozmowy z instytucjami, które mogą wesprzeć te działania. – Pandemia pokazała jak ważna jest fachowa opieka medyczna, musimy patrzeć też na postępujące starzenie się społeczeństwa. Pielęgniarstwo w Piotrkowie nie jest wyborem, ale koniecznością – mówi prof. Stanisław Głuszek.

Pielęgniarstwo to tegoroczna nowość, w piotrkowskiej Filii UJK działa 11 kierunków studiów. Wielu absolwentów historii, bezpieczeństwa narodowego, administracji, ekonomii, pedagogiki czy filologii angielskiej znajduje zatrudnienie w lokalnych firmach i instytucjach. Organizowane są spotkania i konferencje naukowe o międzynarodowym zasięgu. Wydawane są czasopisma naukowe, w tym „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, które znalazły się na ostatniej liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim uczy się 1069 studentów, w tym 483 nowo przyjętych studentów na pierwszy rok studiów. Pracuje w niej 84 nauczycieli akademickich, w tym 19 profesorów uczelni oraz 56 pracowników administracyjnych i obsługi.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka