Ankieta dotycząca wspólnych studiów

Prosimy studentów I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej zainteresowania udziałem w programie międzynarodowych wspólnych studiów.

Prosimy studentów I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej zainteresowania udziałem w programie międzynarodowych wspólnych studiów.

Link do kwestionariusza zostanie rozesłany mailowo. Ankieta jest anonimowa. Będzie można ją wypełnić od 17 do 30 stycznia.

Celem ankiety jest poznanie opinii studentów UJK na temat udziału w programie międzynarodowych wspólnych studiów prowadzonych na poziomie magisterskim (II stopnia). Wyniki badania posłużą do zaplanowania działań służących umiędzynarodowieniu uczelni.

Czym są międzynarodowe wspólne studia?

Wspólne studia to program kształcenia przygotowany i prowadzony przez międzynarodowe konsorcjum. Oznacza to, że w ramach jednego cyklu studiów można zdobyć wspólny dyplom bądź dyplomy dwóch lub więcej uczelni – macierzystej oraz uczelni zagranicznych. Student musi odbyć dwa semestry studiów na uczelni partnerskiej.

Kontakt (dodatkowe informacje): Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej UJK, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, email: erasmus@ujk.edu.pl, tel. +48 41 349 72 67.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka