Nagroda KLIO dla Wydawnictwa UJK

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z prestiżową nagrodą. „Album powstańców 1863 roku z Grodzieńszczyzny” otrzymał nagrodę KLIO w kategorii edytorskiej.

Nagroda KLIO, ustanowiona przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej, to prestiżowe wyróżnienie przyznawane polskim autorom i wydawcom przyczyniającym się do popularyzacji historii i promowania literatury historycznej. Nazywana jest „polskim Noblem dla historyków”. Laureaci tegorocznej edycji nagrody zostali ogłoszeni podczas Targów Książki Historycznej, które odbywają się w Warszawie.

- Sukces albumu jest połączeniem trafionego tematu, wysiłku autorów i wydawców. Mam satysfakcję, że dotarłem do materiałów, unikalnych fotografii. Gdybyśmy tego nie zrobili, to wszystko by mogło ulec zniszczeniu - mówi prof. dr hab. Wiesław Caban, redaktor albumu. Jak przyznaje profesor, obecnie trudnej byłoby wykonać te prace. - Do Grodna dojeżdżałem busem z Wilna. Ostatni raz byłem w Wilnie we wrześniu, ale już do Grodna nie pojechałem - mówi prof. Caban. Ma to związek z trudną sytuacją na granicach Białorusi.

"Album powstańców 1863 roku z Grodzieńszczyzny" (oprac. Alesia Sauczuk i Aliaksandr Radziuk, red. Wiesław Caban) to publikacja, która z pewnością zainteresuje historyków podejmujących tematykę powstania styczniowego na ziemiach białoruskich oraz miłośników fotografii, którzy szukają jej początków na ziemiach byłej Rzeczypospolitej. Wybuch powstania styczniowego w Królestwie Polskim oraz na Litwie, Białorusi i Ukrainie poprzedziły manifestacje religijno-patriotyczne 1861 roku. Manifestacje objęły całą Białoruś, jednak najintensywniej wystąpiły w zachodniej części, czyli na Grodzieńszczyźnie, a przede wszystkim w samym Grodnie. Wydarzenia te stały się inspiracją do wykonania fotografii przedstawionych w albumie. Dzięki Józefowi Markiewiczowi, zesłańcowi syberyjskiemu, pieczołowicie chroniącemu i opisującemu fotografie grodzian, i dzięki jego synowi Piotrowi, który album przekazał do grodzieńskiego muzeum, możemy poznać grupę żyjących w tych czasach osób.

W tej samej kategorii wyróżniono Antykwariat Górski „Filar” Kielce za książkę "Tatry Zakopane w ilustracji Walerego Eljasza-Radzikowskiego". Jej autorem jest absolwent i doktorant naszej uczelni, Radosław Kuty.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka