Badanie preferencji komunikacyjnych

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zachęcamy do wypełnienia anonimowego kwestionariusza dotyczącego preferencji przewozowych pasażerów.

Celem badania jest ocena sytuacji rynkowej na poszczególnych kierunkach (liniach) komunikacyjnych w transporcie publicznym oraz analiza zapotrzebowania na przewozy dla poszczególnych linii komunikacyjnych, a także dostosowanie istniejącego systemu komunikacji publicznej do potrzeb społecznych województwa świętokrzyskiego.

Wyniki przedmiotowego badania zostaną wykorzystane do opracowania analizy transportowej, która dostarczy informacji na temat preferencji przewozowych pasażerów oraz jakości transportu publicznego w województwie. Pozwoli  to na poprawę dotychczas świadczonych usług poprzez określenie i wprowadzenie oczekiwanych standardów usług przewozowych w transporcie zbiorowym.

Ankieta jest dostępna na stronie: http://ankiety.swietokrzyskie.pro/ankieta-preferencji-przewozowych

Kwestionariusz można wypełnić do 31 grudnia 2021 roku.

Więcej informacji do pobrania.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka