"Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP"

Oddział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego w Kielcach zaprasza do udziału w konkursie „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP”. Zadaniem jest opracowanie i realizacja innowacyjnego projektu edukacyjnego popularyzującego wiedzę na temat zarządzania finansami osobistymi wśród uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Narodowy Bank Polski dofinansowuje inicjatywy edukacyjne oparte o nowoczesne metody przekazywania wiedzy. Wysokość dofinansowania przez NBP na realizację jednego projektu nie może przekroczyć 100 tys. zł. Wnioski konkursowe należy wysłać do 30 września.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie: www.nbp.pl/konkursy

Jednocześnie Oddział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego w Kielcach zaprasza i zachęca wszystkich pracowników i studentów UJK do skorzystania w nowym roku akademickim z samoobsługowej maszyny do zamiany monet. Urządzenie zamienia drobny bilon na większe nominały monet i banknotów. Znajduje się na Sali operacyjnej Oddziału Okręgowego NBP w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 46. Można z niego skorzystać od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka