Studia z dopingu sportowego

Ciekawą propozycję z pogranicza kilku dziedzin, głównie sportu i prawa, ma organizacja UNESCO.

Uruchomiono dodatkową możliwość aplikowania na dwuletnie studia magisterskie w Katedrze UNESCO „Doping Studies and Analysis of Anti-Doping Policies" na Uniwersytecie Paris Nanterre. Składanie aplikacji będzie możliwe od 26 sierpnia do 2 września 2021 r. do godz. 12:00. poprzez stronę: https://ecandidat.parisnanterre.fr..

Program studiów obejmuje przedmioty takie jak: ekonomia i socjologia sportu, sport i stosunki międzynarodowe, metodologia i narzędzia badawcze, analiza danych, sport i globalizacja. Zajęcia będą prowadzone w języku francuskim i angielskim. Możliwe będzie również uczestnictwo w programie magisterskim online.

ULOTKA INFORMACYJNA

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka