Pierwsza część rekrutacji za nami

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji na naszą uczelnię. Największą popularnością cieszył się kierunek lekarski i psychologia.

Do 9 lipca kandydaci logowali się w internetowym systemie rekrutacji, potem dostarczali dokumenty. Podczas konferencji prasowej, prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, przedstawił pierwsze wyniki rekrutacji.

Na studia stacjonarne zarejestrowało się 7804 kandydatów, którzy dokonali 8901 wyborów kierunków (niektórzy wybierali więcej niż jeden kierunek). Na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie zarejestrowało się 7147 osób (przygotowanych było 3001 miejsc).

Tradycyjnie największą popularnością cieszył się kierunek lekarski, gdzie o jedno miejsce aplikowało ponad 30 chętnych. – To bardzo dobry wynik w kontekście tego, że w tym roku zwiększyliśmy limity przyjęć na ten kierunek o 50 osób – mówił prof. dr hab. Stanisław Głuszek.

Aby dostać się na kierunek lekarski trzeba było mieć 159,67 punktów w procesie rekrutacji, co oznacza, że wynik matury na poziomie rozszerzonym ostatniej osoby przyjętej w ramach limitu nie mógł być niższy niż 78 procent ( biologia) i 80 procent (chemia). Wynik na poziomie rozszerzonym z matematyki oscylował wokół 88 procent.

Studia w Kielcach podejmie nowych 185 cudzoziemców z 25 państw, w tym z tak egzotycznych krajów jak Bahrajn, Pakistan czy Kongo.

Wśród kandydatów z Polski, 54 procent mieszka w województwie świętokrzyskim, pozostali poza granicami naszego regionu. – To dowód na to, że nie jesteśmy uczelnią regionalną i przyciągamy kandydatów z rożnych województw – mówił prof. Stanisław Głuszek.

Po zakończeniu pierwszego etapu wiadomo już na jakich kierunkach będą wolne miejsca podczas kolejnej tury rekrutacji, która rozpocznie się 27 lipca i potrwa do 17 września. Na chętnych czeka wiele ciekawych kierunków studiów (lista poniżej). To także szansa dla osób, które zaliczą sierpniową, poprawkową maturę.

Prof. dr hab. Stanisław Głuszek przekazał dziennikarzom informację o pozytywnej decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczącej kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w filii w Piotrkowie Trybunalskim. W nowym roku akademickim pojawi się ten kierunek w ofercie piotrkowskiej filii UJK. - Cieszy nas tegoroczna rekrutacja, która odbywała się w trudnych, pandemicznych warunkach. Cieszą też dojrzałe decyzje kandydatów, którzy szybko i licznie potwierdzają chęć nauki. To dowód na to, że wybór Uniwersytetu Jana Kochanowskiego był przemyślaną decyzją – mówi dr Justyna Palacz, kierownik Biura do spraw Kształcenia UJK.

Dziennikarze zapytali rektora o organizację zajęć w nowym roku akademickim. – Liczymy, że zajęcia odbywać się będą w tradycyjny sposób, w kontakcie. Z pewnością takie będą zajęcia praktyczne, laboratoryjne oraz seminaria. Wyniki badań wskazują, że kształcenie zdalne obniża  jakość nauczania, dlatego przygotowujemy się do tradycyjnej formy realizacji dydaktyki – mówił prof. dr hab. Stanisław Głuszek.

Ostateczne decyzje w tej sprawie uzależnione będą jednak od aktualnej sytuacji epidemicznej i wytycznych resortu edukacji i nauki.

 

Najpopularniejsze kierunki w tegorocznej rekrutacji. W nawiasie liczba kandydatów przypadająca na jedno miejsce

1. Kierunek lekarski (30,6)

2. Psychologia (6,8)

3. Kryminologia stosowana  (6,0)

4. Fizjoterapia (5,8)

5. Kosmetologia (4,6)

6. Finanse i rachunkowość (4,2)

7. Dietetyka (4,1)

8. Filologia angielska (3,8)

9. Zarządzanie (3,3)

10. Prawo (3,0)

WOLNE MIEJSCA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 
I STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Kielce

Wydział Humanistyczny: filologia germańska, filologia rosyjska

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: chemia, fizyka techniczna, geografia, inżynieria danych, ochrona środowiska, ochrona środowiska inżynierskie

Wydział Sztuki: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, sztuki plastyczne, Visual Arts - studia w języku angielskim, wzornictwo

Wydział Prawa i  Nauk Społecznych: Scandinavian Studies - studia w języku angielskim, Zarządzanie w politykach publicznych                          Łącznie: 177 wolnych miejsc w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim: administracja, Administration – studia w języku angielskim, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, filologia angielska, finanse i rachunkowość, historia, logistyka, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, zarządzanie

Łącznie wolna liczba miejsc w Piotrkowie Trybunalskim:  221

Filia w Sandomierzu: administracja, filologia angielska, kosmetologia, mechatronika, pedagogika                                                                    Łącznie wolna liczba miejsc w Sandomierzu:  86

Ogółem w UJK: 484 wolne miejsca

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka