Wspólne odkrywanie świata

Za nami druga edycja projektu „Razem odkrywamy świat na UDJK w Kielcach” realizowanego przez Uniwersytet Dziecięcy UJK.

Zadaniem projektu było nie tylko poszerzenie wiedzy dzieci, ale także rozbudzenie w nich ciekawości poznawczej względem otaczającego świata, kształtowanie krytycznego myślenia i twórczych działań. Uczestnicy brali udział w wykładach, warsztatach i pokazach naukowych. Zajęcia zorganizowano także dla rodziców i opiekunów dzieci. Projekt cieszył się, podobnie jak w poprzednich latach, ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 147 dzieci i 19 dorosłych z różnych regionów Polski.

 - Pandemia nie zniechęciła organizatorów, wykładowców, młodych żaków i ich dorosłych opiekunów. Naukowe spotkania były możliwe dzięki najnowszym technologiom. Ekrany monitorów i kamery przenosiły słuchaczy do sal wykładowych czy laboratoriów, a nawet umożliwiły im obserwację operacji przeprowadzanej w szpitalu – informuje dr hab. Anna Wileczek, prof. UJK, koordynator projektu.

Na koniec mogliśmy się spotkać w realnej rzeczywistości, w Rektoracie UJK. Uczestnicy odebrali dyplomy, towarzyszyli im najbliżsi. – Zajęcia w uniwersytecie dziecięcym uczą odpowiedzialności. Odpowiedzialność to jest bardzo ważne słowo i ważna rzecz. Od dzieciństwa kształtujemy naszą postawę przez odpowiedzialność za siostrę czy brata, później za swoją rodzinę, po odpowiedzialność społeczną i zawodową – mówił prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.   

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka