Porozumienie z Polską Akademią Nauk

Skorzysta z tego nauka i medycyna. W Rektoracie UJK podpisano umowę pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego a Instytutem Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk.

Władze Uczelni reprezentował prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego a Instytut, jego dyrektor – prof. dr hab. inż. Agnieszka Wierzbicka.

Porozumienie będzie miało charakter naukowo – badawczy i dotyczyć będzie zagadnień związanych z genetyką i biologią molekularną w naukach klinicznych oraz mikrobiologią. Jego efektem ma być wymiana doświadczeń, materiału badawczego, wspólne projekty i publikacje naukowe.  

 

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2021-05-14 10:31

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka