„Jak powstawały Kielce? Nowe badania, nowe perspektywy”

Muzeum Historii Kielc we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu organizuje konferencję z okazji 950. rocznicy powstania Kielc.

Muzeum Historii Kielc we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu organizuje konferencję z okazji 950. rocznicy powstania Kielc.

Organizatorzy podkreślają, że rocznica ta, choć umowna i dyskutowana w nauce, nawiązuje do tradycji poprzednich obchodów jubileuszu powstania miasta z 1971 roku, uroczystości i eventów obchodzonych wówczas pod hasłem „IX wieków Kielc”.

Wydarzenie odbędzie się 14 i 15 października. Zgodnie z tytułem, podczas konferencji zostaną zaprezentowane najnowsze ustalenia i badania dotyczące genezy i rozwoju miasta w jego najwcześniejszej średniowiecznej i nowożytnej fazie powstania. Intencją organizatorów jest przedstawienie możliwie szerokiej panoramy rozwoju Kielc w długim trwaniu okresu staropolskiego, z najnowszym ujęciem problematycznym, z nowymi ustaleniami i hipotezami.

Nad tymi zagadnieniami pochyli się interdyscyplinarny zespół referentów: archeologów, historyków, historyków sztuki, archiwistów i bibliotekoznawców, reprezentujących różne ośrodki naukowe w kraju.

Specjalnym akcentem konferencji będzie uhonorowanie postaci i dorobku naukowego pochodzącego z Kielc profesora Kazimierza Tymienieckiego, który był prekursorem badań nad początkami miasta, współtwórcą Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, jednym z najwybitniejszych mediewistów polskich.

Sekretarzem naukowym konferencji jest prof. dr hab. Krzysztof Bracha z Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz mgr Leszek Dziedzic z Muzeum Historii Kielc.

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2021-06-25 12:04

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube

Radio Fraszka