Zmarła profesor Teresa Mrozińska

10 marca 2021 roku zmarła profesor dr hab. Teresa Mrozińska, wybitny fykolog i ceniony botanik.

Prof. Teresa Mrozińska ukończyła Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Związana zawodowo z Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz z Instytutem Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Profesor brała czynny udział w prowadzeniu badań fykologicznych w Polsce i na świecie. Jej zaangażowanie i oddanie pracy naukowej zaowocowało znakomitymi dziełami z zakresu taksonomii i ekologii zielenic w języku polskim i niemieckim.

Wyróżniona Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W osobie Pani Profesor żegnamy uznaną badaczkę flory glonów, wybitnego znawcę zielenic z grupy Oedogoniales, wychowawcę wielu pokoleń fykologów, wspaniałego i życzliwego Człowieka.

Rodzinie i Bliskim Pani Profesor składamy wyrazy najserdeczniejszego współczucia

    Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka