Wśród naukowej elity

Grupa naukowców z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego znalazła się na prestiżowej liście obejmującej grono dwóch procent najczęściej cytowanych uczonych na świecie.

Zestawienie opracowano w Stanford University na podstawie danych z bazy Scopus i opublikowano w magazynie PLOS Biology. Zawiera ono nazwiska i afiliacje 160 tysięcy naukowców, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów.

Zestawienie składa się z dwóch list. Do przygotowania pierwszej listy wykorzystano publikacje z całego okresu kariery naukowej badaczy, a do przygotowania drugiej – tylko publikacje cytowane w 2019 roku, co wpłynęło na dostrzeżenie osiągnięć naukowych badaczy o krótszym stażu pracy.  Na pierwszej liście znajduje się szesć nazwisk pracowników naszej Uczelni. Są to w kolejności zajmowanych miejsc: prof. dr hab. Stanisław Mrówczyński z Instytutu Fizyki i dwie osoby z Instytutu Chemii: prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka, prorektor do spraw nauki  oraz dr hab. Mieczysław Scendo, prof. UJK. Na liście są również pracownicy Instytutu Fizyki UJK, których przypisano jednak do innych uczelni i instytutów. To prof. dr hab. Wojciech Broniowski, prof. dr hab. Marek Gaździcki i były pracownik tego Instytutu prof. dr hab. Wojciech Florkowski. 

Na drugiej liście znaleźli się kolejno następujący pracownicy UJK: prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka, prof. dr hab. Stanisław Mrówczyński i dr Beata Szczepanik (Instytut Chemii). W tej grupie jest także trzech wcześniej wymienionych pracowników związanych z Instytutem Fizyki UJK. – Obecność naszych naukowców w gronie dwóch procent najbardziej cytowanych autorów publikacji naukowych na świecie to duży sukces tych osób, ale i Uczelni – podkreśla prof. dr hab. Marek Przeniosło, pełnomocnik rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego do spraw ewaluacji działalności naukowej.

W zestawieniu został poddany ocenie dorobek naukowców ze wszystkich dziedzin wiedzy, według kilku kryteriów: liczby cytowań, indeksu Hirscha, miejsca na liście autorów i Impact Factor czasopism.

Pełne listy i szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ

 

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2021-03-19 14:18

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka