Pierwsze pół roku obecnych władz – Kolegium Rektorskie

Pierwsze pół roku obecnych władz – Kolegium Rektorskie

Upłynęło 6 miesięcy kadencji rektorskiej prof. dr. hab. Stanisława Głuszka. W środę 3 marca zostało zwołane Kolegium Rektorskie w celu podsumowania tego okresu i wyznaczenia zadań na przyszłość. W planach jest m.in. utworzenie Szpitala Uniwersyteckiego, uruchomienie nowych kierunków studiów i rozwój Wydawnictwa UJK.

Nauka

Od początku swojej kadencji rektor mówił o potrzebie pobudzenia aktywności badawczej i projektowej na UJK. Podjęte kroki już teraz wpłynęły na poprawę sytuacji i będą dalej kontynuowane w najbliższej przyszłości.

Rozbudowa infrastruktury

Nabierają tempa działania mające na celu utworzenie Szpitala Uniwersyteckiego, który wspierałby Collegium Medicum w zakresie dydaktyki oraz przyczynił się do poprawy dostępności świadczeń medycznych na terenie Kielc. Ten ambitny projekt zajmuje szczególne miejsce na liście zadań obecnej władzy UJK, ale w planach są też inne inwestycje. Przygotowywany jest przetarg na projekt nowego budynku Wydziału Sztuki, który umożliwi naszym artystom długo wyczekiwaną przeprowadzkę na ulicę Uniwersytecką. Obecnie na kampusie trwa rozbudowa siedziby Wydziału Prawa i Nauk Społecznych, a niebawem rozpocznie się przebudowa DS Melodia przy ulicy Śląskiej.

Ten intensywny harmonogram może wkrótce ulec dalszej rozbudowie. W planach jest kompleksowa modernizacja budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, którego budowa rozpoczęła się w latach 70-tych, oraz droga, która połączyłaby kampus bezpośrednio z głównymi arteriami miasta.

Łączymy siły z Politechniką Świętokrzyską

Obecnie przygotowywany jest pilotażowy kierunek – inżynieria biomedyczna, który będzie realizowany wspólnie ze specjalistami z PŚ. Niezbędne do osiągnięcia sukcesu jest połączenie kompetencji dydaktycznych obydwu uczelni. Wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek i już teraz trwają prace nad kolejnymi projektami, które pozwolą maksymalnie wykorzystać atuty kieleckich naukowców.

Zmiany organizacyjne i kadrowe

Dział Funduszy Europejskich i Sekcja Projektów Wdrożeniowych zostały połączone pod nowym szyldem – Centrum Zarządzania Projektami. Na czele nowej jednostki stanął Konrad Januszewski. Wcześniej stanowisko dyrektora Biura Spraw Osobowych objęła mgr Elżbieta Cichecka-Gil.

Wydawnictwo pod lupą

Szeregi tej jednostki wzmocnił redaktor naczelny dr Adam Cedro. W poligrafii pojawiły się nowe maszyny pozwalające na realizację nawet bardzo ambitnych graficznie projektów. Powołano również Kolegium Wydawnicze, którego główne zadania to: koordynacja i nadzór nad pracami Wydawnictwa oraz opiniowanie planu wydawniczego.

Nowe kierunki studiów

Na zaawansowanym etapie są przygotowania do uruchomienia kierunku farmacja. Obecnie kompletowany jest zespół specjalistów z zakresu nauk farmaceutycznych. Oprócz wysokich wymagań kadrowych powstaną również 4 nowe pracownie – Chemia leku, Synteza leków, Pracownia farmakognozji, Pracownia toksykologii. Najpóźniej za 2 lata UJK będzie mogło zaoferować studia na kierunku farmacja.

W Piotrkowie Trybunalskim zakończył się etap przygotowywania wniosku o otwarcie kierunku pielęgniarstwo – jeżeli proces akredytacji przebiegnie pomyślnie, to pierwsi studenci rozpoczną naukę już w październiku.

W przygotowaniu są również – dietetyka (studia drugiego stopnia) oraz E-edytorstwo (studia drugiego stopnia).

Poszukiwania nowej siedziby

Filia w Sandomierzu musi zmienić lokalizację. Obecne warunki uniemożliwiają jakikolwiek dalszy rozwój placówki. Rektor UJK osobiście włączył się w dialog z władzami miasta.

Rada Uczelni

W ocenie rektora współpraca z Radą Uczelni pod przewodnictwem prof. dr. hab. Mirosława Wielgosia przebiega właściwie i jest bardzo konstruktywna. Rada pozytywnie opiniowała inicjatywy obecnych władz. Podczas ostatniego posiedzenia Rady Uczelni na kadencję 2021-2024 zastępcą przewodniczącego została wybrana dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK.

Troska o poziom kształcenia

Rektor wspólnie z dziekanami opracowali plan stopniowego powrotu studentów na teren Uczelni. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 25.02.2021 możliwe jest przeprowadzanie zajęć w siedzibie uczelni jeżeli zostaną zapewnione odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Odświeżenie oferty studiów podyplomowych

Stopniowo będzie ulegać przebudowie oferta studiów podyplomowych na UJK. Nowe kierunki mają być jeszcze lepiej dopasowane do potrzeb lokalnej społeczności – tak jak cieszący się sporą popularnością copywriting, nowość w tegorocznej ofercie.

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2021-03-12 14:31

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka