Szczepienia przeciw COVID wznowione

Ponownie rusza możliwość rejestracji na szczepienia przeciwko COVID-19 dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego.

Do udziału w szczepieniach są uprawnione następujące osoby:

  • nauczyciele akademiccy lub inne osoby prowadzące zajęcia, którzy nie dokonali rejestracji w poprzednim terminie, a byli do tego uprawnieni, aktualnie zatrudnieni na Uczelni,
  •  nauczyciele akademiccy lub inne osoby prowadzące zajęcia urodzeni po 31 grudnia 1951 r. aktualnie zatrudnieni na Uczelni.

Osobom zakwalifikowanym będzie podawana szczepionka AstraZeneca.

Zainteresowani szczepieniem nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego zajęcia ze studentami, proszeni są o dokonanie rejestracji na szczepienie w terminie do 3 marca br. do godz. 11.00  za pośrednictwem aplikacji https://szczepienia.ujk.edu.pl/

Jako login należy podać numer ewidencyjny pracownika,  hasło stanowi 6 ostatnich cyfr numeru PESEL.

Zgłoszeniu na szczepienie do NFZ będą podlegać osoby widniejące w systemie POL-on.

Po wypełnieniu formularza należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka