W stronę Szpitala Uniwersyteckiego

Odbyło się kolejne spotkanie dotyczące przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w jednostkę podległą Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele uczelni: prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor UJK w towarzystwie dr hab. Doroty Kozieł, prof. UJK, Prorektor do spraw Medycznych i prof. dr hab. Jarosława Karpacza, prorektora do spraw Rozwoju i Finansów. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, któremu obecnie podlega Wojewódzki Szpital Zespolony, reprezentowali Marek Bogusławski, wicemarszałek województwa i Andrzej Pruś, przewodniczący sejmiku województwa. – Spotkanie miało charakter roboczy. Omówiliśmy plan dalszych działań zmierzających do przekształcenia szpitala – mówi dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK, prorektor do spraw medycznych.

We wrześniu 2018 roku podpisano list intencyjny w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzyskiego, w jednostkę podległą Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego.  

W szpitalu działają kliniki w których studenci uniwersytetu odbywają praktyki. Na potrzebę utworzenia szpitala klinicznego w Kielcach  zwrócił uwagę prof. dr hab. Wojciech Maksymowicz, ówczesny sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. We wrześniu 2020 roku prof. dr hab. Wojciech Maksymowicz napisał list w tej sprawie do prof. dr hab. Stanisława Głuszka, rektora UJK i mówił o tym podczas inauguracji roku akademickiego 2020/2021 na naszej uczelni.  

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2021-02-26 15:22

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka