W studenckiej elicie

12 studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego otrzymało prestiżowe stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego. To nagroda za wyniki w nauce, ale także za działalność artystyczną, sportową i społeczną.

Od lat studenci UJK stanowią liczną grupę stypendystów ministra. Trzy lata temu stypendia otrzymało 10 studentów i jedna doktorantka z naszej uczelni, dwa lata temu mieliśmy 14 stypendystów, a w ubiegłym roku dziesięcioro.  W tym roku mamy „dwunastkę”. Stawia to naszą uczelnię w krajowej czołówce. Najwięcej stypendiów otrzymali studenci zgłoszeni przez: Uniwersytet Warszawski ‒ 63, Uniwersytet Jagielloński – 60, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – 24, Politechnikę Warszawską – 16 i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 14.

Najliczniej reprezentowany jest kierunek sztuki plastyczne - cztery osoby z tego kierunków otrzymało ministerialne stypendium. Troje  stypendystów jest na kierunku lekarskim. Po jednym stypendium trafiło do studentów historii, prawa, filologii angielskiej, wzornictwa i edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej. 10 stypendystów studiuje w Kielcach, dwie stypendystki uczą się w naszej Filii w Piotrkowie.

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe otrzyma 362 studentów. Kandydatury studentów z całej Polski ocenił zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Do MEiN wpłynęło 890 wniosków w tej sprawie. W roku akademickim 2020/2021 wysokość stypendium ministra wynosi 17 tysięcy złotych.

Lista stypendystów, w nawiasie kierunek studiów:

Ada Halina Bielejewska (lekarski), Arkadiusz Jan Bociek (lekarski), Zuzanna Krystyna Gadowska (edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej), Karolina Gąsecka (filologia angielska), Katarzyna Małgorzata Gurak (prawo), Anna Kaleta (sztuki plastyczne), Kamila Kościańska (sztuki plastyczne), Martyna Kozłowska (sztuki plastyczne), Anna Michalska-Foryszewska (lekarski), Aleksandra Pałgan (wzornictwo), Anna Bogusława Sęderecka (historia), Katarzyna Żugaj (sztuki plastyczne),

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2021-02-27 12:41

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka