Wynalazcy nagrodzeni

Nagrody specjalne Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Rektora Politechniki Świętokrzyskiej trafiły do naukowców z naszej uczelni. Za nami XI edycja Konkursu Student-Wynalazca.

Konkurs po raz jedenasty zorganizowała Politechnika Świętokrzyska. W tym roku Komisja Konkursowa przyznała pięć równorzędnych nagród głównych, wyróżnienia oraz nagrody specjalne ufundowane przez Prezes Urzędu Patentowego RP, Wojewodę Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX, Przewodniczącego Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk oraz Rektora Politechniki Świętokrzyskiej.

Do tegorocznej edycji nadesłano 139 rozwiązań z 23 uczelni z całej Polski. Największą aktywnością w tworzeniu nowych rozwiązań wykazali się studenci z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, którzy nadesłali 38 zgłoszeń. Na kolejnych miejscach uplasowała się Politechnika Lubelska (17 zgłoszeń), Politechnika Świętokrzyska oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (po 11 zgłoszeń).

Zgłoszone rozwiązania odnoszą się praktycznie do wszystkich obszarów techniki, w tym dotyczących maszyn i urządzeń, inżynierii materiałowej, chemicznej i medycznej oraz inżynierii rolniczej i ochrony środowiska. Coraz częściej obserwuje się zjawisko szczególnego zainteresowania tworzeniem rozwiązań, które nie tylko ograniczają negatywny wpływ na środowisko, ale wprost ukierunkowane są na jego ochronę i poprawę, na ekologię.

Wśród nagrodzonych znalazły się projekty przygotowane przez pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Nagrodę specjalną Marszałka Województwa Świętokrzyskiego otrzymał projekt „Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowo-węglowego na bazie prekursora węglowego z celulozy rozpuszczonej w odczynniku Cross-Bewana do adsorpcji triklosanu z fazy ciekłej oraz Przystawka zwłaszcza do zmiany kierunku przepływu fazy ciekłej przez kolumnę chromatograficzną” autorstwa Laury Frydel oraz współtwórcy: dr hab. Piotr M. Słomkiewicz, prof. UJK, dr Beata Szczepanik.

Nagrodę specjalną Rektora Politechniki Świętokrzyskiej otrzymał projekt „Sposób pokrywania słonego smaku i zapachu siarkowodoru leczniczej wody siarczkowej oraz jej zastosowanie w krenoterapii”. Jego autorami są: Anna Wrzochal oraz współtwórcy Monika Knefel, mgr inż. Dorota Tworek, dr farm. Milena Korczak, lek. med. Ewa Chmielarz, mgr Anna Kalska, mgr Irmina Kłys, mgr Wojciech Tworek.
 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2021-02-24 08:40

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka