Aplikacja TOM robi furorę

Sukces naukowców Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Podczas międzynarodowych targów doceniono aplikację TOM, która powstała w Collegium Medicum UJK.

W listopadzie odbyła się Specjalna Edycja XIII Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji oraz Konkurs INTARG 2020 Online. Wśród wystawców znalazł się zespół Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w składzie: dr hab. n. hum, Grażyna Nowak – Starz, prof. UJK  (Collegium Medicum), dr n. o zdr. Marta Kordyzon (Collegium Medicum) oraz mgr Dominika Starz ( Wydział Sztuki).

Zespół zaprezentował swoje innowacyjne rozwiązanie - aplikację TOM, TRANSKULTUROWA OPIEKA MEDYCZNA, narzędzie wspierające pracę służby zdrowia w kontaktach z pacjentami innych kultur i religii. W konkursie INTARG 2020 Innowacje Społeczne aplikacja zdobyła prestiżową nagrodę przyznawaną przez Fundację Polonia International.

Aplikacja TOM zawiera najistotniejsze informacje z zakresu opieki medycznej wobec pacjenta transkulturowego. Dowiemy się jak personel medyczny powinien zachować się wobec pacjentów różnych religii, na przykład jaką stosować dietę, jakich zasad przestrzegać. Aplikacja jest dostępna za darmo w sklepie Google Play w języku polskim i angielskim. Aby ją zainstalować należy wpisać hasło „transkulturowa opieka medyczna”. Z aplikacji można korzystać na smartfonach z systemem operacyjnym Android.

- Wiemy jak ważną barierą w opiece nad pacjentem innego wyznania jest poczucie niezrozumienia i bagatelizowania jego zwyczajów i potrzeb kulturowo-religijnych. Treści zawarte w aplikacji TOM umożliwiają podnoszenie wiedzy i profesjonalizmu zawodowego w kontekście trwających od lat problemów transkulturowej opieki w ochronie zdrowia. Współczesny rozwój technologii mobilnej sprawia, że aplikacje dla służby zdrowia dostępne na smartfonach są akceptowe i wykorzystywane w pracy klinicznej na całym świecie oraz pomagają studentom i pracownikom medycznym podejmować właściwe decyzje w celu uzyskania efektu zdrowotnego – mówi prof. Grażyna Nowak – Starz. Autorzy aplikacji TOM mają nadzieję, że stanie się ona skutecznym narzędziem zarówno na gruncie praktyki klinicznej (zwiększanie profesjonalizmu i kompetencji kulturowych wśród pracowników), ale także na etapie kształcenia przyszłej kadry medycznej.

Ponadto Zespół uczestniczył w promocji Uniwersytetu oraz Wydziału Collegium Medicum na specjalnym Panelu Wystawców INTARG 2020 Online. Film promocyjny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zdobył uznanie wśród organizatorów Targów, tym samym rozpoczynał on prezentacje Wystawców podczas Finału INTARG Online 2020 Innowacje Społeczne.

Relacja z Finału INTARG 2020 Online dostępna w: https://youtu.be/rrDr-HzdDXM.  Film promocyjny UJK zaczyna się w 2 godzinie i 45 minucie relacji.

Aplikacja została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16.11.2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4, w ramach Programu "Inkubator Innowacyjności 2.0", projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach był partnerem Uniwersytetu  Śląskiego w Katowicach i spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - SPIN-US Sp. z o.o.  w realizacji dwóch edycji projektów „Inkubator Innowacyjności plus” oraz „Inkubator Innowacyjności 2.0”, z których finansowano prace przedwdrożeniowe kadry naukowej i studentów – w tym nagrodzoną aplikację TOM.

Kolejna edycja projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” rozpoczyna się w grudniu br. i gorąco zachęcamy kadrę naukową do aplikowania o środki na rozwój pomysłów badawczych.

Koordynacja projektu: Sekcja Projektów Wdrożeniowych, tel. 41 349 72 83

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2020-11-27 08:08

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka