Ruszają badania studentów Collegium Medicum

Studenci Collegium Medicum UJK zostaną przebadani na obecność wirusa SARS-CoV-2. To wynik umowy między uczelnią a Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk.

Badanie jest częścią strategii testów grupowych SONAR opracowanej w Instytucie im. Nenckiego we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Przebadani zostaną wszyscy studenci medycyny w Polsce, w tym 740 studentów tego kierunku na naszej uczelni.

Umowę w tej sprawie podpisali już prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego.

Uniwersytet otrzyma tysiąc zestawów do badań. Jako pierwsi badani będą studenci mieszkający w akademikach i odbywający praktyki w klinikach, po uzyskaniu ich zgody. Dane badanych osób będą kodowane, a jedynie w przypadku pozytywnego wyniku testu dane osobowe studenta zostaną przekazane do systemu ochrony zdrowia.

Ogólnopolskie badanie studentów medycyny ma charakter pilotażowy. Być może w przyszłości skorzystają z podobnego badania nauczyciele lub urzędnicy. – W perspektywie po udowodnieniu efektywności takiego postępowania w porównaniu z postępowaniem standardowym opartym na testowaniu osób ze ściśle określonymi kryteriami, mogłaby to być metoda rekomendowana np. do testowania pracowników ochrony zdrowia lub innych populacji (pracownicy placówek edukacyjnych, urzędów, zakładów produkcyjnych) – czytamy z załączniku do umowy określającym cel projektu.

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2021-01-12 10:34

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka