Dodatkowe stypendium w grudniu

Studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego mogą liczyć na dodatkowe stypendium socjalne. Otrzymają je w grudniu.

W wyniku intensywnych starań na początku listopada Uniwersytet otrzymał dodatkowe środki w kwocie 875 tysięcy złotych na świadczenia, co oznacza możliwość wypłaty dodatkowego stypendium dla studentów UJK znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W tej sprawie zostały podpisane ustalenia szczegółowe z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów.

Uczelnia czyni też starania aby od semestru letniego podnieść wysokość świadczeń stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób z niepełnosprawnościami. 

Jednocześnie studenci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej mogą  wnioskować o jednorazową zapomogę w maksymalnej wysokości do tysiąca złotych.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka