Komunikat w sprawie wyborów do Rad Naukowych Instytutów

W związku ze zmianą załącznika nr 1 do uchwały nr 49/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 21 września 2020 r. (wzór oświadczenia kandydata na członka Rady Naukowej Instytutu w kadencji obejmującej okres 2020-2024), osoby kandydujące do Rady Naukowej Instytutu powinny ponownie złożyć stosowne oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  nr 50/2020 z dnia 05.10.2020 r.

                                                                                            

                                                                             

Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej

                                                                                                                                                        r. pr.  Roman Wołowiec

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka