Więcej pomiarów

Poszerzamy ofertę dla nauki i przemysłu. Centrum Badań i Analiz działający na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK otrzymał możliwość dodatkowych badań.

To wynik oceny po kontroli przeprowadzonej w lipcu przez audytorów Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). PCA potwierdziło zgodność systemu zarządzania naszego Centrum z wymaganiami nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” (poprzednio ISO/IEC 17025:2005).

W wyniku oceny PCA rozszerzyło zakres akredytacji i przyznało Pracowni Badań Środowiska wchodzącej w skład Centrum akredytację  na trzy metody pomiarowe:

 - pomiar stężenia ozonu (O3) w powietrzu atmosferycznym metodą fotometrii w nadfiolecie zgodnie z normą PN-EN 14625:2013-02.

- pomiar stężenia tlenku azotu (NO), ditlenku azotu (NO2) oraz tlenków azotu (NOx) w powietrzu atmosferycznym metodą chemiluminescencyjną zgodnie z normą PN-EN 14211:2013-02

- pomiar stężenia ditlenku siarki (SO2) w powietrzu atmosferycznym metodą fluorescencji w nadfiolecie zgodnie z normą PN-EN 14212:2013-02, PN-EN 14212:2013-02/AC:2014-06

W rezultacie, Centrum Badań i Analiz otrzymało certyfikat PCA zgodności z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz nowy zakres akredytacji nr AB 1622.

Dzięki rozszerzeniu zakresu akredytacji Centrum Badań i Analiz Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych posiada akredytację już na pięć metod pomiarowych. Dwie metody w Pracowni Metod Rentgenowskich, którą kieruje dr hab. Aldona Kubala-Kukuś i trzy metody w Pracowni Badań Środowiska pod kierownictwem prof. Marka Jóźwiaka.

 - Zespół Centrum liczy, że jego aktywność związana z akredytowaniem metod pomiarowych wpisuje się w Misję Uniwersytetu w zakresie „…prowadzenia wyspecjalizowanych badań naukowych…” oraz pozwoli na wspieranie działań związanych z pozyskiwaniem i realizacją interdyscyplinarnych projektów naukowych i wdrożeniowych, jak również poszerzy istniejącą ofertę badawczą Wydziału skierowaną do firm w celu komercjalizacji wyników badań – podkreśla dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK, dziekam Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.  

Szczegółowe informacje o Centrum, jego ofercie i badaniach można znaleźć na stronie : https://lmr.ujk.edu.pl/.

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2020-10-09 12:47

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka