Wartościowy dar z USA

Pracownicy Biblioteki rozpoczęli w czerwcu rozpakowywanie z pudeł i umieszczanie na półkach książek, które w połowie roku przypłynęły do kraju ze Stanów Zjednoczonych. Prawie 3,5 tony książek stanowi dar dla Uniwersytetu zapisany w testamencie przez Marię Evelinę Weintraub, wdowę po historyku literatury polskiej, Wiktorze Weintraubie.

Ten urodzony w 1908 roku absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, autor publikacji m.in. o Kochanowskim i Mickiewiczu, po drugiej wojnie światowej – przez Iran, Palestynę i Londyn - trafił w 1950 roku do Cambridge (Massachusetts). Tam pracował jako profesor slawistyki na Uniwersytecie Harvarda, jednej z najważniejszych i najsłynniejszych szkół wyższych na świecie. Od 1971 roku kierował katedrą polonistyki w tej jednostce.

Jego bogaty księgozbiór oraz archiwum stał się obiektem zainteresowania profesora Zdzisława Pietrzyka, dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej, absolwenta WSP w Kielcach. Dzięki jego staraniom, w tym osobistym wizytom i rozmowom z Wdową po Wiktorze Weintraubie, zdecydowała się ona zapisać w testamencie księgozbiór Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego, archiwum zaś Uniwersytetowi Jagiellońskiemu.

I tak, w ślad za Jej ostatnią wolą, w styczniu 2020 roku, dyrektorzy obu bibliotek: Jagiellońskiej i Uniwersyteckiej w Kielcach, polecieli do USA, gdzie dokonali selekcji i przeglądu wszystkich książek, czasopism i dokumentów pozostawionych w spadku dla UJ i UJK. Głównym ich zadaniem było zabezpieczenie i spakowanie daru do 82 pudeł kartonowych, a następnie przygotowanie ich do transportu do Polski. Dar został przewieziony do kraju dzięki pomocy ambasadora RP w Stanach Zjednoczonych Piotra Wilczka oraz pracowników Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku.

Na dar, który trafił do Biblioteki Uniwersyteckiej, składają się głównie książki będące opracowaniami literatury polskiej, wydane zarówno w kraju jak i za granicą. Wiele książek jest wydaniami poezji i prozy. Wyjątkową wartością wielu z nich są odręczne, osobiste dedykacje od autorów.

Po rozpakowaniu książki zostaną opracowane, wprowadzone do katalogu ze stosownym oznaczeniem i udostępnione czytelnikom Biblioteki Uniwersyteckiej. Planowana jest również wystawa prezentująca najciekawsze wydawnictwa oraz autografy.

Andrzej ANTONIAK

 


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka