Rekrutacja na studia

Już od poniedziałku, 1 czerwca będzie można zapisać się na studia przez internetową stronę rekrutacji. Uniwersytet Jana Kochanowskiego proponuje 50 kierunków studiów w Kielcach, Piotrkowie Trybunalskim i Sandomierzu.

Co decyduje o przyjęciu?

O przyjęciu na studia decyduje wynik egzaminu maturalnego. Wyjątkiem są kierunki artystyczne i wychowanie fizyczne, gdzie odbywa się dodatkowy egzamin. Dla poszczególnych kierunków są różne wymagania rekrutacyjne. Dla chcących studiować kierunek lekarski liczyć się będzie głównie wynik matury z biologii i chemii, dla humanistów wynik matury z języka polskiego czy historii,  dla chcących studiować finanse i rachunkowość istotny będzie wynik z matematyki. Wyniki z tych przedmiotów są najwyżej punktowane (mają największą wagę) podczas obliczania liczby punktów kandydata. Na internetowej stronie rekrutacji rekrutacja.ujk.edu.pl można sprawdzić swoje szanse wpisując wynik matury do kalkulatora, który policzy liczbę punktów branych pod uwagę przy tworzeniu listy przyjętych.

Rekrutacja w czasie pandemii  

Tegoroczna rekrutacja wyglądać będzie nieco inaczej niż w poprzednich latach. Rozstrzygnięcia zapadną w sierpniu i wrześniu, a nawet z początkiem października.

Najbliższe tygodnie to dla maturzystów czas, kiedy trzeba podjąć jedną z najważniejszych decyzji w życiu. Dlatego warto się dobrze do tego przygotować i poznać ofertę uczelni. Uniwersytet Jana Kochanowskiego proponuje 50 kierunków studiów w Kielcach, Piotrkowie Trybunalskim i Sandomierzu. Na studiach I stopnia przygotowaliśmy 2 828 miejsc, w tym 2330 w Kielcach.  

Zaczynamy już teraz

Już 1 czerwca będzie można zapisać się na studia przez internetową stronę rekrutacji: rekrutacja.ujk.edu.pl. Należy założyć konto, wpisać niezbędne dane i wybrać kierunek studiów. System internetowy sam poprowadzi kandydata przez ten proces. Opłata rekrutacyjna wynosi 85 złotych za jeden kierunek (w tej kwocie jest także możliwość wyboru trybu niestacjonarnego).

O miesiąc później

W porównaniu z poprzednimi latami, kalendarz dalszej części rekrutacji ulega zmianie. To wszystko jest wynikiem pandemii koronawirusa i przesunięcia terminu matury, która zaczyna się 8 czerwca, a jej wyniki mają być znane do 11 sierpnia. Ostatni dzień rejestracji w internetowym systemie rekrutacji wyznaczono na 17 sierpnia. Kandydaci mają co najmniej sześć dni na wpisanie wyników swojego egzaminu w systemie rekrutacyjnym. 18 sierpnia odbędą się egzaminy wstępne na kierunkach, gdzie są one wymagane. W praktyce dotyczy to wychowania fizycznego. – 19 sierpnia ogłosimy listę zakwalifikowanych na studia – mówi Justyna Palacz.

W trosce o bezpieczeństwo

Tu pojawia się nowość w procesie rekrutacji, rekomendowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wymuszona sytuacją epidemiczną. Wcześniej kandydat musiał na tym etapie od razu przynosić dokumentację, aby potwierdzić wolę studiowania. – Dopuszczamy również skanowanie dokumentacji i wgranie jej do systemu – mówi Justyna Palacz. Jest na to czas do 25 sierpnia. Wyniki poszczególnych osób będą weryfikowane w Krajowym Rejestrze Matur. To znacznie ułatwi sytuację, zwłaszcza kandydatom spoza Kielc. Niemniej jednak do 30 września br. osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia muszą dostarczyć oryginał świadectwa dojrzałości, ażeby członkowie komisji rekrutacyjnej mogli potwierdzić za zgodność kopię świadectwa. Jeśli po tej dacie pojawią się wolne miejsca będą zapraszane osoby z tzw. listy rezerwowej. Nowością tegorocznej rekrutacji jest też możliwość elektronicznego przesyłania swojego portfolio w przypadku aplikacji na kierunki artystyczne. Na przykład w przypadku dzieła muzycznego ma to być materiał wideo na którym widoczny będzie kandydat. – Chcemy w ten sposób do minimum ograniczyć kontakty bezpośrednie – tłumaczy Justyna Palacz.

Kolejna szansa

Drugi nabór rozpocznie się 5 września. Dotyczyć będzie kierunków na których nie zostały zapełnione limity miejsc. – Ostatni dzień rejestracji to 4 października, dwa dni później ogłosiły listy przyjętych, którzy do 10 października mają czas na dostarczenie dokumentacji -  informuje Justyna Palacz. To stwarza szansę dla maturzystów, którzy przystąpią do matury poprawkowej, która zaplanowana jest na 8 września. Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia, że do końca września poznają swoje wyniki. Jeśli uda się im zaliczyć egzamin,  mają cztery dni na aplikowanie na studia. To z kolei sprawia, że zajęcia dydaktyczne w nowym roku akademickim zaczną się 12 października.

 

 

Ostatnia aktualizacja: Izabela Rzepecka, 2023-05-15 14:20

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka