Rektor w Komitecie Polityki Naukowej

Prof. dr hab. Jacek Semaniak, rektor UJK odebrał w Warszawie akt powołania do Komitetu Polityki Naukowej. Komitet doradza ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego w kwestiach polityki naukowej państwa.

9 czerwca w ministerstwie nauki i szkolnictwa wyższego odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu. Tworzy go 12 osób, jego kadencja trwa dwa lata, do 2022 roku. Jednym z członków komitetu jest prof. dr hab. Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Komitet Polityki Naukowej jest organem pomocniczym ministra w zakresie polityki naukowej państwa. Komitet przeprowadza ewaluację realizacji polityki naukowej państwa oraz opiniuje dokumenty przedstawione przez ministra. 

Pracami KPN kieruje przewodniczący, wybierany przez KPN spośród jego członków.

Powołany skład KPN odzwierciedla spektrum polskiej nauki i jej wysoki poziom w wielu dziedzinach, a także zróżnicowanie geograficzne najlepszych polskich ośrodków naukowych i akademickich.

Skład Komitetu Polityki Naukowej kadencji 2020-2022:

 1. prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
 2. dr hab. inż. Piotr Chołda, prof. AGH
 3. dr hab. Maciej Duszczyk
 4. prof. dr hab. Marek Figlerowicz
 5. dr Agata Karska
 6. prof. dr hab. Magdalena Król
 7. dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG
 8. dr hab. Beata Mikołajczyk, prof. UAM
 9. prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko
 10. prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk
 11. prof. dr hab. Jacek Semaniak
 12. dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW.

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2020-06-09 17:55

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka