Oferta pracy na stanowisko doktorant stypendysta

 

Nazwa stanowiska: Doktorant stypendysta

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)

Miasto: Kielce

Link do strony www jednostki: www.ujk.edu.pl

 

Opis stanowiska pracy: Badacz ze statusem doktoranta w fizyce eksperymentalnej ciężkich jonów

Wymagania:

 1. dyplom magisterski fizyki jądrowej lub fizyki cząstek elementarnych
 2. umiejętność programowania – kluczowa, najlepiej w języku programowania C++
 3. język angielski – zaawansowany w mowie i piśmie
 4. umiejętność pracy w międzynarodowym zespole

 

Opis zadań:

Poszukujemy wybitnych kandydatów, potrafiących wykazać się dużą inicjatywą i osiągnięciami, do pracy przy analizie i interpretacji danych fizycznych. Dane zostały zebrane przez eksperyment NA61/SHINE (http://shine.web.cern.ch/) przy akceleratorze SPS (Super Proton Synchrotron) w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie w Szwajcarii. W ramach eksperymentu przeprowadzono unikalny w skali światowej skan w energii zderzenia i liczby jądrowej zderzających się jąder. Celem jest zbadanie odkrytych i odkrycie nowych krytycznych struktur w oddziaływaniach silnych.

 

Warunki przyznania stypendium naukowego:

Spełnienie następujących kryteriów ocenianych przez komisję stypendialną:

1) osiągnięcia naukowe kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/ czasopismach naukowych;

2) wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych;

3) kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym.

 

Termin składania ofert:

2020-06-10, 23:59 czasu polskiego (GMT+1)

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych przewiduje się na czerwiec 2020.

 

Forma składania ofert:

Aplikacje wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami muszą być sporządzone w języku angielskim, a następnie złożone elektronicznie na adres mailowy: na61.recruitment@ujk.edu.pl

 

Warunki zatrudnienia:

Stanowisko będzie dostępne na okres 42 m-cy (3,5 roku).

Zatrudnienie w projekcie na podstawie umowy stypendialnej z wynagrodzeniem 3000 zł brutto miesięcznie.

Warunkiem rozpoczęcia pracy w projekcie jest posiadanie statusu doktoranta na dzień 1 października 2020, np. w szkole doktorskiej UJK (może być to również inna szkoła/studia doktoranckie na terenie RP).

Szkoła doktorska UJK zaprasza laureatów rekrutacji do w/w projektu do aplikowania o miejsce w szkole, do której nabór zostanie zakończony we wrześniu 2020. Podczas procedury rekrutacyjnej angaż w projekcie będzie klasyfikowany jako wyjątkowe osiągnięcie. W przypadku pozytywnego wyniku procedury rekrutacyjnej do szkoły doktorskiej UJK, stypendysta zostanie jej uczestnikiem i w związku z tym otrzyma dodatkowe stypendium doktoranckie (poza stypendium w projekcie) w wysokości 2300 PLN brutto przez pierwsze dwa lata, z możliwością zwiększenia wysokości stypendium po tym okresie.

 

Dodatkowe informacje:

Stanowiska ogłaszane są w ramach projektu: Struktury krytyczne w oddziaływaniach silnych, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Kierownik Projektu: prof. Marek Gaździcki

Projekt jest realizowany w Instytucie Fizyki na UJK.

Praca na ogłaszanych stanowiskach będzie również odbywać się w ramach Grupy Ciężkich Jonów Wysokich Energii na UJK. Aktualne badania grupy dotyczą eksperymentu NA61/SHINE przy akceleratorze SPS w CERN ( http://shine.web.cern.ch/ ).

Do obowiązków przyszłych stypendystów, poza analizowaniem i interpretacją danych fizycznych, będzie również należeć:

 1. kalibracja i rekonstrukcja danych;
 2. uczestnictwo w zbieraniu danych w CERN (w tym podróże do CERN);
 3. udział w warsztatach i spotkaniach NA61/SHINE;
 4. udział w międzynarodowych konferencjach i warsztatach;
 5. opieka nad studentami licencjackimi i magisterskimi.

Data rozpoczęcia pracy: 1 październik 2020

Rezultaty pierwszego wyboru stypendystów zostaną  ogłoszone nie później niż do 10 lipca 2020.

Aplikacja musi zawierać:

 • CV
 • podsumowanie pracy naukowej
 • krótki opis zainteresowań badawczych
 • dokumenty/certyfikaty związane z „Warunkami przyznania stypendium naukowego” (patrz wyżej)
 • dwa listy polecające (wysłane przez osoby polecające, posiadające co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego)

Kierownik Projektu zachowuje prawo do zaniechania wyboru jakiegokolwiek kandydata, jeśli w jego opinii żaden z nich nie spełni wymagań określonych w tym ogłoszeniu.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach pragnie odzwierciedlić różnorodność społeczeństwa i przyjmuje zgłoszenia od wszystkich wykwalifikowanych kandydatów bez względu na pochodzenie osobiste.

Kontakt: prof. zw. dr hab. Marek Gaździcki

e-mail: na61.recruitment@ujk.edu.pl

 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka