Odeszła legenda naszej uczelni

Zmarła Helena Faraś, która ponad trzy dekady była filarem administracji uniwersyteckiej i jednym z pierwszych pracowników uczelni.

Helena Faraś zmarła 8 kwietnia w wieku 83 lat. Z wykształcenia była historykiem. Absolwentka Studium Nauczycielskiego, Wyższej Szkoły Nauczycielskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Całe życie zawodowe związała z oświatą, początkowo w latach 1958 -1959 pracowała w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Kielcach, a następnie przez 10 lat w Kuratorium Okręgu Szkolnego. Była jednym z pierwszych pracowników uczelni. Pracę w nowotworzonej WSN rozpoczęła 1 lipca 1969 r., na stanowisku sekretarki Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego. Od września 1970 roku, przez 31 lat, była filarem administracji uniwersyteckiej, pełniąc obowiązki sekretarza Uczelni, sekretarza Rektora i kierownika Sekretariatu Rektora. W ostatnich miesiącach przed odejściem w stan spoczynku, w październiku 2002 roku, prowadziła biuro Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Akademii Świętokrzyskiej.

Helena Faraś pochowana jest na cmentarzu w Cedzynie, w kwaterze GM2, rząd 20, grób 16.  

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka