Bądźmy odpowiedzialni i rozważni

List Rektora, prof. Jacka Semaniaka do społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Szanowni Państwo,

         ze względu na zagrożenia i działania podjęte na terenie naszego kraju, związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przyszło nam zmierzyć się z niecodzienną sytuacją, wymagającą szczególnej troski nie tylko o zdrowie własne, ale także o bezpieczeństwo naszych bliskich, znajomych i tych, których w różnych sytuacjach życiowych spotykamy codziennie na swojej drodze. Przypominam o konieczności przestrzegania wszystkich przepisów i zaleceń wydawanych przez władze państwowe. Bądźmy odpowiedzialni i rozważni.

Wprowadzone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego regulacje w sprawie ograniczenia funkcjonowania uczelni, odnoszące się do wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii, zostały przedłużone do dnia 10 kwietnia 2020 r. Aktualizowane na bieżąco zarządzenia i komunikaty związane z pracą naszej Uczelni udostępniane są w serwisie informacyjnym na głównej stronie internetowej pod adresem www.ujk.edu.pl. Upowszechniamy je również za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z zarządzeniem rektora nr 50 z dnia 13 marca 2020 r. wstrzymane zostały, aż do odwołania, zajęcia dydaktyczne. Jak Państwo wiedzą, by zapewnić w miarę sprawne działanie Uniwersytetu, wprowadziliśmy obowiązek realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (jeśli rodzaj zajęć pozwala na ich realizację w formie zdalnej). Dziękuję za wielkie zaangażowanie nauczycielom akademickim, pracownikom administracji i pionów IT, którzy niezwykle szybko zapewnili dostęp do materiałów dydaktycznych umożliwiających realizację znacznej części zajęć na platformach internetowych. Dziękuję studentom i doktorantom, którzy sprawnie dostosowują się do tych warunków studiów.

Oprócz zalecenia pracy zdalnej (w wybranej przez pracowników formie), wprowadzono również ograniczenie obowiązku świadczenia pracy na terenie uczelni (przy konieczności zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uniwersytetu). Zgodnie zarządzeniem rektora nr 71 z dnia 24 marca 2020 r. ograniczenie to zostało przedłużone do 10 kwietnia br.

Zagwarantowanie ciągłości pracy uczelni nie byłoby możliwe bez tych, którzy w jej murach realizują swoje obowiązki służbowe, wykazując się zaangażowaniem wykraczającym poza codzienne zadania. Jestem wdzięczny pracownikom administracji i obsługi uczelni oraz podmiotów z nią współpracujących za zapewnienie sprawnego funkcjonowania obiektów dydaktycznych oraz miasteczka studenckiego. Dziękuję za sprawną realizację rozliczeń finansowych, bieżące rozwiązywanie kwestii kadrowych, organizacyjnych, naukowych, prawnych, technicznych i inwestycyjnych, terminowe wypłaty wynagrodzeń oraz wykonywanie innych zadań wynikających ze specyfiki różnych jednostek organizacyjnych. Szczególne podziękowania i wyrazy solidarności kieruję do pracowników i wolontariuszy, którzy realizują swoje powołanie w warunkach klinicznych.

Dziękuję wszystkim członkom naszej społeczności akademickiej, zaangażowanym w koordynację i realizację zadań związanych z organizacją kształcenia i nauki, zwłaszcza w tych nietypowych warunkach pracy i studiów. Dziękuję za inicjatywę i oddanie, bez których trudno byłoby sobie wyobrazić zdanie kolejnego egzaminu, przed którym stanęła nasza wspólnota akademicka. Niech poczucie przynależności do tej wspólnoty będzie źródłem siły w zmaganiu się z wyzwaniami, które obecnie stawia przed nami rzeczywistość.

Z całego serca dziękuję Państwu za wszystkie podejmowane na rzecz Uczelni wysiłki.

                                                                                                                     

                                                Jacek Semaniak

                                                Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka