Kształcenie na odległość

Komunikat Rektora w sprawie realizacji kształcenia na odległość w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w czasie wstrzymania zajęć dydaktycznych.

W nawiązaniu do zarządzenia nr 68/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zdalnego kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w czasie wstrzymania zajęć dydaktycznych informuję, że studenci/doktoranci/słuchacze studiów podyplomowych i kursów dokształcających są zobowiązani do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które zostały przygotowane przez prowadzących zajęcia.

Zajęcia prowadzone zdalnie, które umożliwią studentom/doktorantom/słuchaczom uzyskanie zakładanych efektów uczenia się, będą traktowane jako godziny zrealizowane. Wszyscy studenci/doktoranci/słuchacze są zobowiązani do stałego komunikowania się z osobami prowadzącymi zajęcia, systematycznego korzystania z materiałów dydaktycznych przesyłanych w formie elektronicznej oraz monitorowania informacji zamieszczonych w systemie Wirtualna Uczelnia i na stronie internetowej Uniwersytetu a także wydziałów/filii.                                                             

                  Rektor

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

                                                                                       prof. dr hab. Jacek Semaniak

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2020-03-30 10:28

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka