Londyński diament

W uzasadnieniu nagrody przyznano, że brytyjska prasa emigracyjna nie ma przed nią tajemnic i jest jej pasją. – To prawda – przyznaje profesor Jolanta Chwastyk – Kowalczyk, która odebrała w Londynie diament PUNO.

Diament PUNO przyznawany jest przez rektora Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO) w Londynie i senat tej uczelni. Diamenty trafiły do dwóch osób z Polski, pozostali laureaci tej nagrody mieszkają poza jej granicami. Jedną z laureatek nagrody była prof. dr hab. Jolanta Chwastyk – Kowalczyk z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Uroczystość odbyła się w październiku w Londynie i była częścią obchodów jubileuszu 80–lecia Uniwersytetu na Obczyźnie. – To była niespodzianka, nikt o tym nas informował wcześniej – mówi prof. Jolanta Chwastyk - Kowalczyk.

Prestiżową nagrodę otrzymują osoby, które co najmniej 10 lat pracowały na rzecz Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. – Otrzymałam diament za opracowania prasy wychodczej i emigracyjnej, szczególnie w Wielkiej Brytanii – mówi prof. Jolanta Chwastyk – Kowalczyk. W uzasadnieniu nagrody napisano, że brytyjska prasa  emigracyjna nie ma tajemnic przed profesor Jolantą Chwastyk – Kowalczyk i jest jej pasją. – To prawda. Pisałam doktorat o „Bluszczu” (ilustrowany tygodnik kobiecy wydawany, z przerwami, w latach 1865-2012 – red.) w okresie dwudziestolecia międzywojennego i zainteresowały mnie losy dziennikarek. Ustalałam co się z nimi stało,  czy przeżyły II wojnę światową – mówi laureatka. Okazało się, że po wojnie większość z nich znalazła się na obczyźnie. Dziennikarki przeszły szlak wojenny z polską armią, w większości zakończony na wyspach brytyjskich. Do komunistycznej Polski nie chciały wracać.  

Kolejnym czasopismem, którym zainteresowała się nasza profesor był kwartalnik „Technika i Nauka”, wydawany od 1958 roku przez Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii. – Z wielką pasją pisałam tę książkę, jako profesorską. Zapytałam czy udostępnią mi archiwa. Zgodzili się – mówi Jolanta Chwastyk – Kowalczyk. .

Inicjatorem powstania monografii dotyczącej pisma był profesor Ryszard Chmielowiec, były Prezes Stowarzyszenia Techników Polskich i redaktor naczelny „Techniki i Nauki’. – Wysłałam książkę do Londynu. Od razu zadzwonił profesor Chmielowiec i zapytał czy można zamówić w Wydawnictwie UJK 250 egzemplarzy książki.

Potem była feta w Sali Szmaragdowej Polskiego Ośrodka Społeczno – Kulturalnego w  Londynie. – To nie jest tylko książka o „Technice i Nauce”. Musiałam ująć to w kontekście historycznym, pokazać losy konkretnych ludzi, polskich techników na obczyźnie. Zajmuję się utrwalaniem dziedzictwa narodowego. Nie boję się tego tak nazywać – podkreśla profesor Jolanta Chwastyk – Kowalczyk. To istotne, gdyż młode pokolenie Polaków patrzy na losy brytyjskiej emigracji głownie przez pryzmat historii Dywizjonu 303 i współczesnej emigracji zarobkowej -  Polaków, którzy przybyli na wyspy brytyjskie po unijnej akcesji. – To może być początek do głębszego wejścia w temat. Losy Polaków na obczyźnie są bardzo ciekawe. Cieszę się, że udało mi się wejść w to środowisko. Nie jest to łatwe, gdyż nasze uczelnie nie mają tam zbyt dobrej opinii. Przez lata, swoimi publikacjami zdobywałam zaufanie – mówi profesor.

Wkrótce ukaże się kolejna książka prof. Jolanty Chwastyk - Kowalczyk. Tym razem o „Pamiętniku Literackim”, organie Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie.

Profesor Jolanta Chwastyk – Kowalczyk pracuje w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Humanistycznego UJK. W kadencji 2012–2016 pełniła funkcję dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Informacji na naszej uczelni.

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2019-12-13 09:07