Język epoki smartfonów

Czy w milionach, szybko przekazywanych komunikatów można dbać o poprawność językową? To jedno z zagadnień XII Forum Kultury Słowa będzie "Polszczyzna w dobie cyfryzacji".

Konferencja odbywa się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. 123 uczestników z krajowych ośrodków akademickich zastanawia się nad kondycją polszczyzny w dobie smartfonów, esemesów, portali społecznościowych i mediów konkurujących szybkością przekazu.  

 - W dzisiejszej dobie cyfryzacji i mediów społecznościowych bardzo duże znaczenie ma dbanie o kulturę słowa – zaznaczył podczas otwarcia konferencji dr hab. Michał Arabski, prof. UJK, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą.

O roli Internetu, który stał się podstawowym źródłem komunikowania mówił dr hab. Piotr Zbróg, prof. UJK. – Język w dobie cyfryzacji to temat bardzo ciekawy. Dlatego na dyskusję zostanie przeznaczone tyle samo czasu, co na wystąpienia, zatem uczestnicy będą mogli porozmawiać naukowo znacznie dłużej, niż zazwyczaj ma to miejsce – mówi prof. Piotr Zbróg.

Wśród gości konferencji są między innymi dwaj wybitni językoznawcy: prof. dr hab. Andrzej Markowski (doktor honoris causa naszej uczelni) i prof. dr hab. Jerzy Bralczyk.

Tematy wystąpień są interesujące. To między innymi zagadnienia związane z językiem dyskursu politycznego na portalach internetowych i memami internetowymi. W programie spotkania jest także zwiedzanie Muzeum Narodowego w Kielcach.

Konferencja organizowana jest przez Radę Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Fundację PRO.PL, IFP UJK w Kielcach oraz Narodowe Centrum Kultury.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka