Na czele zespołu doradców ministra

Prof. dr hab. Marek Przeniosło z Instytutu Historii UJK został przewodniczącym ministerialnego Zespołu doradczego do spraw programu „Doskonała nauka”.

Zarządzenie w tej sprawie wydał Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zespół do spraw programu „Doskonała nauka” składa się z 16 osób, które reprezentują krajowe ośrodki akademickie.

Celem nowego programu Ministerstwa jest udzielanie wsparcia finansowego w dwóch obszarach aktywności naukowej: w wydaniu  monografii naukowych (wnioski mogą liczyć na wsparcie od 15 do 80 tys. złotych) i konferencji naukowych ( wsparcie w ramach programu od 25 do 400 tys. zł) .

Wnioski mogą składać uczelnie wyższe i inne placówki prowadzące działalność naukową. Pierwszy nabór wniosków w ramach programu przewidziano od 12 listopada 2019 r. do 5 grudnia 2019 roku. Decyzję o dofinansowaniu podejmuje minister, po zasięgnięciu opinii Zespołu doradczego.

Prof. Marek Przeniosło jest pracownikiem Instytutu Historii UJK. To kolejna funkcja wspierająca działania resortu nauki i szkolnictwa wyższego. Wcześniej prof. Marek Przeniosło był przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN).

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka