Stypendia mocno w górę

Świetna informacja dla studentów UJK. W nowym roku akademickim wzrośnie wysokość stypendiów. I to znacznie.

11 września ustalono nowe stawki stypendiów i zapomóg, które będą obowiązywać w roku akademickim 2019/20.

W przypadku stypendiów socjalnych, które w ubiegłym roku pobierało na naszej uczelni 1 850 osób, będą obowiązywać cztery stawki, w zależności od dochodu na członka rodziny. O stypendium socjalne może się ubiegać osoba w której dochód na osobę nie przekracza 1 051, 7 zł.

Najwyższe stypendium socjalne (dla osób o dochodach nie przekraczających 528 zł na osobę) wyniesie 900 zł i jest to 200 zł więcej od najwyższego stypendium socjalnego w ubiegłym roku. Najniższe stypendium socjalne wyniesie 500 zł i będzie o 300 zł wyższe od najniższego stypendium ubiegłorocznego.

Komisje stypendialne na poszczególnych wydziałach już przyjmują wnioski. Termin końcowy składania wniosków nie jest jeszcze określony.

Zwiększa się także wysokość stypendiów rektora dla najlepszych studentów. W ubiegłym roku było 1 047 takich stypendiów. W roku akademickim 2019/20 obowiązywać będą trzy stawki stypendiów rektora: 1 tys. zł (III stopień), 1,2 tys. zł (II stopień) i 1,4 tys. zł (stypendium I stopnia). W ubiegłym roku wysokość stypendia rektora wynosiła od 600 do 1 450 zł.  W tym przypadku o przyznaniu stypendium decydują wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe.

Na większe wsparcie finansowe mogą liczyć osoby niepełnosprawne. W ubiegłym roku stypendia wynosiły pomiędzy 300 a 500 zł. W nadchodzącym roku akademickim wahać się będą pomiędzy 500 zł (osoby z niepełnosprawnością w stopniu lekkim), 600 zł (umiarkowanym) i 700 zł (znacznym). Wnioski o stypendium przyjmować będzie Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji.

Zwiększa się także wysokość zapomogi przyznawanej w trudnych sytuacjach życiowych. Wynosić będzie od 700 do 1 tys. złotych. W ubiegłym roku było to 500 -800 zł.

- Mogliśmy zwiększyć środki na stypendia, gdyż z początkiem 2019 roku z funduszu pomocy materialnej nie są już finansowane akademiki, które przeszły  do zasobów uczelni – mówi Lucyna Dygas, kierownik Działu Spraw Studenckich UJK. – Tegoroczne środki, które  otrzymujemy z ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego pozwoliły nam na ustalenie nowych stawek – dodaje.

Rosnące koszty utrzymania sprawiły, że wzrosną opłaty za akademiki. W pokojach dwu i trzyosobowych będzie to 40 złotych podwyżki. Od października 410 złotych zapłacimy za miesiąc w „dwójce”, 370 złotych w „trójce”. Bardziej wzrosły opłaty za pokoje jednoosobowe. W Domu Studenckim Asystent „jedynka” kosztować będzie 650 zł, w pozostałych akademikach 550 zł.  

Zainteresowanie akademikami jest duże, złożono więcej podań niż  dostępnych miejsc. Studenci pierwszego roku składają podania do 20 września. Do 17 września trwa bowiem druga tura rekrutacji.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka