Miliony dla Uniwersytetu

- Były obawy, że Kielce stracą uniwersytet, a jest przeciwnie. Wzmacniamy uczelnie takie jak Uniwersytet Jana Kochanowskiego – mówił Piotr Ziółkowski, dyrektor Biura Programów i Przedsięwzięć Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas konferencji prasowej.

W Rektoracie UJK podsumowano dotychczasowe działania związane z Konstytucją dla Nauki, reformującą szkolnictwo wyższe. Od 2017 roku w ramach rożnych programów i projektów trafiło na naszą uczelnię 160 milionów złotych, z czego 72,3 miliony zł to wydatki inwestycyjne.

Największe inwestycje to budowa Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej oraz rozbudowa i wyposażenie Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu. O blisko 12 milionów złotych wzrosła też roczna subwencja (wcześniej dotacja) przekazywana uczelni przez resort nauki i szkolnictwa wyższego. – Wybraliśmy Uniwersytet Jana Kochanowskiego aby na jego przykładzie pokazać, że bardzo zależy nam na rozwoju takich ośrodków akademickich jak Kielce – mówił Piotr Ziółkowski. Zapowiedział kolejną podwyżkę dla pracowników uczelni wyższych, w styczniu 2020 roku.

Prof. dr hab. Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego podkreślił, że inwestycje nie tylko pomagają uczelni,  ale także mają wpływ na rozwój regionu. Kluczowa będzie tu współpraca z biznesem i instytucjami zewnętrznymi, na przykład ze Świętokrzyskim Centrum Transferu i Innowacji Technologii, które ma mieć siedzibę w rejonie Kampusu Uniwersyteckiego.

W konferencji wziął udział także poseł Michał Cieślak, który zwrócił  uwagę na znaczenie filii zamiejscowych UJK. Trwają rozmowy nad zmianą lokalizacji Wydziału Zamiejscowego UJK w  Sandomierzu. – Chcemy aby było to miejsce w centrum miasta odpowiednie do rangi uniwersytetu – mówił Michał Cieślak.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka