Nowy moduł fakultatywny na studiach II stopnia - Zdrowie Publiczne

Od roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu uruchomiony zostanie nowy moduł fakultatywny przeznaczony dla przyszłych koderów medycznych.

Naszą ofertę dydaktyczną kierujemy do kandydatów zainteresowanych zagadnieniami związanymi z dokumentacją i statystyką medyczną. Zapraszamy absolwentów studiów I stopnia, którzy  w swojej pracy planują zajmować się kodowaniem informacji medycznej, rozliczaniem świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych oraz gromadzeniem i analizowaniem danych dotyczących kosztów procedur świadczonych przez placówki ochrony zdrowia.

W programie studiów znajdują się przedmioty takie jak: Dokumentacja medyczna w pracy kodera, Kodowanie informacji statystyczno-medycznej, Narzędzia informatyczne w pracy kodera, rekord medyczny oraz komunikacja XML, Klasyfikacje medyczne, Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych i Rozliczanie świadczeń zdrowotnych. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych specjalistów z zakresu statystyki medycznej, kodowania medycznego oraz zarządzania placówkami ochrony zdrowia.

Szczegółowych informacji na temat studiów udziela Instytut Zdrowia Publicznego (tel. 41 349 69 52/48). Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji!

 


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka