Nasze święto

Pierwsze podsumowania 50 letniej historii uczelni i liczne promocje doktorskie. Za nami kolejne Święto Uczelni na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego.

W tym roku Święto Uczelni wypadło nieco wcześniej z uwagi na późną porę świąt Bożego Ciała. W odnowionej auli Rektoratu UJK odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu, połączone z wręczeniem promocji doktorskich. W tym roku było ich wyjątkowo dużo, bo aż 52.

Po raz pierwszy wręczono nagrody laureatom konkursu o nagrodę Rektora PRODOMUS  Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W konkursie wzięło udział 98 doktorantów. Wyróżniono ośmiu (lista poniżej).

Podczas tradycyjnego przemówienia rektora pojawiły się pierwsze podsumowania 50 letniej historii uczelni. Jubileuszowe obchody zaplanowano na kolejny rok akademicki. Prof. dr hab. Jacek Semaniak podkreślił rolę zmian, które dokonały się w ostatniej dekadzie. - Przyzwyczailiśmy się w Uniwersytecie do podejmowania i skutecznej realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych. W ciągu ostatnich 10 lat nakłady na te cele wyniosły ponad 400 mln zł – mówił prof. dr hab. Jacek Semaniak, rektor uczelni.

Rektor mówił nie tylko o inwestycjach, ale i o zmianach związanych z nową ustawą i szkolnictwie wyższym. - Ile mamy w sobie odwagi do przebudowy Uczelni w zakresie nie wymagającym materiałów budowlanych i kontraktacji usług z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych? Przekonujemy się o tym w toku prac nad nowym statutem Uniwersytetu i innymi aktami prawnymi, których zmiany wymusza nowy ustrój nauki i szkolnictwa wyższego wprowadzony Ustawą 2.0. Ścierają się w tej dyskusji różne koncepcje, niekiedy bardzo odważne, z tymi: jak zmienić, żeby niczego nie zmienić? – mówił prof. Jacek Semaniak.

Potem odbyło się ślubowanie i promocje doktorskie.  W tym roku tytuł doktora habilitowanego otrzymali: Jacek Kuchinka i Halina Lisowska z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego oraz Sylwia Konarska-Zimnicka  z Wydziału Humanistycznego.

Tytuły doktorskie odebrali:

- Wydział Matematyczno  -Przyrodniczy

Joanna Gleńska-Olender, promotor profesor Wiesław Kaca, Marta Raczyńska-Żak promotor profesor Piotr Słomkiewicz

- Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania

Sylwia Arasiewicz-Dulnik promotor profesor Ryszard Czarny, Robert Karowiec promotor profesor Jerzy Jaskiernia, Karol Lewandowski promotor profesor Paweł Soroka, Magdalena Maksymiuk promotor profesor Jerzy Jaskiernia, Nebras Al.-Masny promotor profesor Paweł Soroka, Grzegorz Rąbel promotor profesor Jerzy Jaskiernia, Beata Studniarek promotor profesor Andrzej Szplit, Wioletta Husar-Poliszuk promotor profesor Ryszard Michalak.

- Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

Natalia Andrzejewska promotor profesor Wiesław Łuczaj, Artur Bartkiewicz promotor profesor Jan Walasek, Barbara  Biskup promotor profesor Jolanta Szempruch, Joanna Biskup-Brykczyńska promotor profesor Małgorzata Bielecka, Tomasz Czyżewski promotor profesor Wiesław Łuczaj, Karina Czernek promotor profesor Ernest Zawada, Paulina Domagała promotor profesor Ewa Pełka-Wierzbicka ( śp.), Oliwia Hildebrandt promotor profesor Małgorzata Bielecka, Izabela Jaros promotor profesor Sławomir Koziej, Eliza Kozielewska promotor profesor Urszula Ślusarczyk, Joanna Kurkiewicz promotor profesor Małgorzata Bielecka, Magdalena Leśniak promotor profesor Urszula Ślusarczyk, Bartłomiej Michalski promotor profesor Władysław Szczepański, Marcin Mikołajczyk promotor profesor Ryszard Ługowski, Marta Pabian promotor profesor Henryk Sikora, Paulina Sylwestrowicz promotor profesor Ryszard Ługowski, Sabina Twardowska promotor profesor Henryk Królikowski, Ewelina Reczek promotor profesor Bożena Matyjas, Iwona Wieczorek-Wolańska promotor profesor Anna Kieszkowska

- Wydział Humanistyczny

Kamila Cybulska promotor profesor Jerzy Pająk, Sylwia Gawłowska promotor profesor Janusz Detka, Anna Grabińska promotor profesor Mirosław Wójcik, Hubert Kiełczewski promotor profesor Ryszard Gryz, Alicja Kifer promotor profesor Lidia Michalska-Bracha, Ewelina Klimczak promotor profesor Marek Przeniosło, Monika Marcinkowska promotor profesor Bolesław Markowski, Piotr Ołowiak promotor profesor Piotr Zbróg, Marcin Pawlicki promotor profesor Marek Ruszkowski, Jerzy Piątkowski promotor profesor Tomasz Polański, Emanuella Robak promotor profesor Grażyna Legutko, Alina Savich promotor profesor Irina Oukhanova, Ewelina Wanke promotor profesor Jerzy Szczepański, Beata Żelazny promotor profesor Marek Przeniosło, Katarzyna Świercz promotor profesor Marta Bolińska,  Monika Sikora promotor profesor Józef Smoliński, Mariusz Klocek promotor profesor Ryszard Gryz

- Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Ewa Dutczak promotor profesor Ewa Rudnicka-Drożak, Grzegorz Ślęzak promotor profesor Jacek Wilczyński, Emilia Wawszczak promotor profesor Maciej Kielar, Mirosława Tekiel promotor profesor Stanisław Głuszek, Tomasz Karyś promotor profesor Monika Szpringer, Tomasz Skowronek promotor profesor Stanisław Góźdż

Laureaci konkursu o nagrodę Rektora PRODOMUS:

Piotr Biesaga w dyscyplinie geografia, Dawid Gmiter w dyscyplinie biologia, Magdalena Jakubczyk w dyscyplinie chemia, Magdalena Klich w dyscyplinie historia, Paulina Kołodziejczyk w dyscyplinie literaturoznawstwo, Agata Bujak – Krzemińska w dyscyplinie nauki o zdrowiu, Milena Piotrowska w dyscyplinie fizyka i Michał Robak w dyscyplinie językoznawstwo.

 


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka