Wokół raka trzustki

Profilaktyka i leczenie raka trzustki. To tematyka konferencji naukowej w której wziął udział prof. Stanisław Głuszek, prorektor do spraw medycznych UJK.

Konferencja „360 st. Wokół chirurgii trzustki” zorganizowana była przez Katedrę i Klinikę Chirurgii Przewodu Pokarmowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach z udziałem przedstawicieli wiodących ośrodków z Polski zajmujących się leczeniem chirurgicznym chorób trzustki, szczególnie nowotworów.

Konferencja miała charakter warsztatów chirurgicznych,  transmisji z bloku operacyjnego, zabiegów resekcyjnych trzustki wykonywanych metodą otwartą i laparoskopową oraz część wykładowa i dyskusyjna dotycząca postępów w chirurgii trzustki.

Uczestnikami prestiżowej  konferencji byli między innymi prof. Sławomir Mrowiec (Katowice – organizator), Andrzej Budzyński (Kraków), Stanisław Hać (Gdańsk), Marek Durlik (Warszawa), Maciej Słodkowski (Warszawa), Stanisław Głuszek (Kielce), Piotr Richter (Kraków), Marek Sierżęga, Michał Pędziwiatr (Kraków), dr Andrzej Cichocki (Warszawa).

Podczas konferencji prof. Stanisław Głuszek wygłosił wykład „Czy genetyka zmieni w przyszłości nasze podejście w leczeniu raka trzustki? Czy możemy poprawić wyniki leczenia?”.

Szczególnym gościem konferencji, wykładowcą  i operatorem podczas warsztatów był wybitny chirurg niemiecki, prof. Marcus Buchler, kierownik Kliniki Chirurgii w Heidelbergu, wiodącego ośrodka chirurgii trzustki w Europie i na świecie.

Dla wszystkich chirurgów taki charakter  konferencji z  udziałem prof. Buchlera  był szczególnie wartościowy klinicznie.

Warto przypomnieć, że na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UJK skupia się szereg inicjatyw badawczych dotyczących chorób trzustki, w tym raka trzustki, w ramach wewnętrznego projektu  ( Ośrodek Badań nad Rakiem Trzustki). W nim są koncentrowane są pomysły i projekty badawcze dotyczące tej trudnej choroby we współpracy z Klinikami Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej WSzZ  i Kliniki Chirurgii i Onkologicznej ŚCO oraz innymi jednostkami naukowymi w kraju i Europie (m.in. Uniwersytet w Halle i Uniwersytet  w Lipsku – prof. Jonas Rosendahl).

 


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka