Jesteśmy bliżej Chin

Będzie lektorat języka chińskiego i zajęcia poświęcone kulturze chińskiej. Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego powstała filia Instytutu Konfucjusza.

19 marca w Bibliotece Uniwersyteckiej UJK podpisano porozumienie w tej sprawie pomiędzy prof. Jackiem Semaniakiem, rektorem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz profesorem Adamem Jelonkiem, Pełnomocnikiem Rektora ds. Internacjonalizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stało się to w obecności:  Han Xinzhonga, dyrektora Instytutu Konfucjusza w Krakowie, dr. Bogdana Zemanka z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ oraz dr hab. Marzeny Marczewskiej, prof. UJK, prodziekana Wydziału Humanistycznego oraz dr. hab. Michała Arabskiego, prorektora do spraw nauki i współpracy z zagranicą.

– Cieszy nas ta porozumienie. Dziś dalekie podróże to nie problem, w kilkanaście godzin możemy znaleźć się w Chinach. O wiele trudniej przełamywać stereotypy. Znajomość języka chińskiego i kultury chińskiej otwiera nowe możliwości, co jest istotne w czasach rosnącej roli Państwa Środka - mówił prof. Jacek Semaniak. Prof. Marzena Marczewska przyznała, że już teraz zainteresowanie lektoratem języka chińskiego jest duże. – O taką możliwość pytają nie tylko nasi studenci i osoby związane z uczelnią, ale także mieszkańcy Kielc – mówi prof. Marzena Marczewska.

Goście z Krakowa opowiadali o swoich doświadczeniach z Instytutem Konfucjusza. – Kiedy zaczynaliśmy tę przygodę w 2006 roku nie było wiadomo w którą stronę pójdzie współpraca z Chinami. Przez te lata udało nam się nawiązać liczne kontakty, poszerzyć działalność. Przetarliśmy ścieżki dla innych ośrodków akademickich. Dziś zaczynamy działalność w Kielcach i nasze doświadczenie będzie pomocne dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – mówi prof. Adam Jelonek.

Uroczystości towarzyszył wernisaż wystawy fotograficznej pt. "W Chinach i o Chinach". Znajdują sie na niej zdjęcia z konkursu fotograficznego organizowanego przez Instytut Konfucjusza Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Celem Instytutów Konfucjusza jest propagowanie języka chińskiego i chińskiej kultury. Patronem Instytutów jest chiński mędrzec, nauczyciel i filozof Konfucjusz. W Instytutach Konfucjusza prowadzone są kursy języka chińskiego, organizowane konkursy i egzaminy państwowe HSK z tego języka. Instytucje te zajmują się również propagowaniem chińskiej sztuki poprzez organizację wystaw, przeglądów filmowych czy prelekcji.

Instytuty Konfucjusza powoływane są przez Chińskie Państwowe Biuro Międzynarodowej Promocji Języka Chińskiego (Hanban). Pierwszy Instytut Konfucjusza został utworzony w 2004 roku w Seulu. Od tej pory Hanban zaczął tworzyć Instytuty Konfucjusza przy uniwersytetach na całym świecie, w takich krajach jak Szwecja, Stany Zjednoczone, Niemcy, Zimbabwe, RPA, Wielka Brytania.

W 2006 roku utworzono pierwszy w Polsce (108 na świecie) Instytut Konfucjusza w Krakowie. Powstał przy Uniwersytecie Jagiellońskim, jako wydzielona jednostka administracyjna.