Pierwsze dni na Uniwersytecie

Powitaliśmy nowych studentów z zagranicy, którzy spędzą letni semestr na naszej Uczelni. W niemal 30-osobowej grupie są żacy z Chin, Czech, Gruzji, Japonii, Ukrainy, Rosji, Turcji i ,po raz pierwszy, z Albanii. Najbliższe dni upłyną na poznawaniu kampusu i Kielc.

Powitaliśmy nowych studentów z zagranicy, którzy spędzą letni semestr na naszej Uczelni. W niemal 30-osobowej grupie są żacy z Chin, Czech, Gruzji, Japonii, Ukrainy, Rosji, Turcji i ,po raz pierwszy, z Albanii. Najbliższe dni upłyną na poznawaniu kampusu i Kielc.

Przed rozpoczęciem nauki, pracownicy Biura Wymiany Studentów i Doktorantów przygotowali dla naszych gości tzw. dni adaptacyjne. W poniedziałek w budynku Rektoratu studenci spotkali się z koordynatorami i poznali swoich „study buddies”, czyli osoby, które będą pomagać im w sprawach organizacyjnych. W kolejnych dniach zaplanowano m.in. zwiedzanie kampusu i wycieczkę do Energetycznego Centrum Nauki.

W sumie w semestrze letnim na UJK studiować będzie 43 obcokrajowców z wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ KA103 (kraje programu) i KA107 (kraje partnerskie, poza UE) oraz umów bilateralnych z uczelniami zagranicznymi. Nowych studentów będzie można spotkać na wydziałach: Pedagogicznym i Artystycznym; Prawa, Administracji i Zarządzania; Humanistycznym oraz Matematyczno-Przyrodniczym. Będą studiować m.in. psychologię, prawo, historię i fizykę.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka