Przedłużamy nabór do Legii Akademickiej

Zostały ostatnie wolne miejsca do programu Legia Akademicka. To propozycja dla studentów zainteresowanych odbyciem ochotniczego szkolenia wojskowego. Wnioski będą przyjmowane do czwartku, 7 marca.

Zostały ostatnie wolne miejsca do programu Legia Akademicka. To propozycja dla studentów zainteresowanych odbyciem ochotniczego szkolenia wojskowego. Wnioski będą przyjmowane do  czwartku, 7 marca.

Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szkolenie składa się z dwóch części. Pierwsza, teoretyczna, obejmuje 30 godzin wykładów, także w formie  e-learningu. Zajęcia odbędą się w murach UJK w semestrze letnim (do 15 maja). Druga część, praktyczna, prowadzona będzie w przerwie wakacyjnej w jednostkach wojskowych i wojskowych centrach szkolenia.

Do programu przystąpić będzie mógł student i studentka (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.

Studentki zainteresowane tegoroczną edycją Legii Akademickiej muszą spełnić dodatkowe wymagania, tj.  jak najszybciej zwrócić się do Wojskowego Komendanta Uzupełnień
z wnioskiem o skierowanie na kwalifikację wojskową,

Wnioski o przyjęcie do Legii Akademickiej będą przyjmowane w Dziale Spraw Studenckich UJK, ul. Żeromskiego 5 w pok. 16, tel. 41 349 72 61, 41 349 72 59, 41 349 72 58

Pobierz wniosek

Szczegółowe informacje na stronie:
https://www.gov.pl/web/nauka/legia-akademicka-informacje

Ostatnia aktualizacja: Izabela Rzepecka, 2019-03-01 11:30

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka