Kto zostanie mistrzem rachunkowości?

We wtorek, 12 marca w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu UJK już po raz siódmy odbędzie się „Świętokrzyski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości”. Wezmą w nim udział studenci szkół wyższych z całego województwa. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

We wtorek, 12 marca w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu UJK już po raz siódmy odbędzie się „Świętokrzyski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości”. Wezmą w nim udział studenci szkół wyższych z całego województwa. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

Konkurs zostanie przeprowadzony we wtorek, 12 marca w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu (przy Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania UJK). Będzie składał się z dwóch części: testowej i zadaniowej. Jego organizatorami są Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach.

Celem wydarzenia jest rozwijanie zainteresowań wiedzą z zakresu rachunkowości, poszukiwanie i docenienie szczególnie utalentowanych studentów oraz promocja zawodów z obszaru rachunkowości. Poprzez tę inicjatywę organizatorzy konkursu chcą wskazywać rolę wiedzy, stanowiącej podstawę kompetencji przyszłych księgowych, którym przedsiębiorcy powierzać będą odpowiedzialną funkcję prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych. Intencją jest również podkreślenie znaczenia edukacji w osiąganiu przyszłej pozycji zawodowej studentów.

Ramowy zakres wiedzy obowiązujący dla potrzeb konkursu to:


1. Zasady prowadzenia rachunkowości:

 • - majątek i źródła jego pochodzenia,
 • - równowaga bilansowa,
 • - zasady rachunkowości,
 • - zasady wyceny bieżącej i bilansowej.

2. Ewidencja operacji gospodarczej:

 • - ewidencja inwestycji krótkoterminowych,
 • - ewidencja rozrachunków,
 • - ewidencja obrotu materiałowego,
 • - ewidencja aktywów trwałych,
 • - ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów,
 • - ewidencja produktów i przychodów z ich sprzedaży,
 • - ustalanie i ewidencja wyniku finansowego,
 • - ewidencja kapitałów własnych.

3. Sprawozdawczość finansowa:

 • - sprawozdawczość finansowa według ustawy o rachunkowości,
 • - interpretacja informacji z ksiąg i ze sprawozdania finansowego,
 • - czytanie i analiza struktury bilansu.

Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody dla laureatów konkursu.

Szczegółowe informacje nt. „Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości”: Elżbieta Miszczyk tel. 41 368-60-68,  e-mail: ela.miszczyk@kielce.skwp.pl.

Ostatnia aktualizacja: Izabela Rzepecka, 2019-03-01 14:03

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka