Wydaj ocenę i opinię!

Serdecznie zapraszamy całą społeczność akademicką (Studentów, Doktorantów i Słuchaczy studiów podyplomowych) do wzięcia udziału w kolejnej edycji badania jakości kształcenia.

Serdecznie zapraszamy całą społeczność akademicką (Studentów, Doktorantów i Słuchaczy studiów podyplomowych) do wzięcia udziału w kolejnej edycji badania jakości kształcenia, które na stałe wpisało się już w kalendarz wydarzeń na naszej Uczelni. Elektroniczne ankiety jak zwykle ocenią zajęcia dydaktyczne i nauczycieli akademickich oraz obsługę administracyjną w różnych jednostkach Uniwersytetu. Zakres ocen obejmuje kończący się semestr zimowy, a w przypadku oceny obsługi administracyjnej również semestr letni poprzedniego roku akademickiego.

 

Najważniejsze informacje o ankietyzacji:

Termin ankietyzacji: 15 lutego – 15 marca 2019 r.

Udział w ankietyzacji: anonimowy, poprzez Wirtualną Uczelnię

Czas wypełniania ankiet: kilkanaście minut

 

Celem ankietyzacji jest zapoznanie się z Waszą opinią na temat wybranych aspektów procesu kształcenia i w ślad za tym – sukcesywne doskonalenie jakości kształcenia w naszej Uczelni. Liczymy na Wasz aktywny udział w badaniu oraz opinie i wskazówki, które pomogą nam poprawić i dostosować jakość kształcenia do Waszych potrzeb i oczekiwań.

Biuro Jakości Kształcenia

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka