Rentgenowska integracja

Naukowcy z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego biorą udział w międzynarodowym projekcie badawczym w ramach programu COST.

Projekt pod nazwą „European Network FOR Chemical Elemental analysis by Total reflection X-Ray Fluoresence” jest częścią Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST). 

W projekcie uczestniczy 49 naukowców z 23 krajów świata. Polskę reprezentuje Uniwersytet Jana Kochanowskiego. W komitecie zarządzającym projektu zasiadają dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK oraz dr Aldona Kubala-Kukuś. Oboje są pracownikami Instytutu Fizyki UJK. - Istotą tego programu jest integracja środowisk naukowych z całego świata, wymiana doświadczeń i metod badawczych. W naszym instytucie dysponujemy odpowiednim sprzętem do badań będących celem projektu. Wynikami tych badań będziemy dzielić się z partnerami projektu i sami będziemy korzystać z ich doświadczeń – mówi prof. Dariusz Banaś.

Projekt dotyczył będzie rentgenowskiej metody analizy pierwiastków. – Ta metoda może mieć szerokie zastosowanie. Wykorzystuje się ją w badaniach zanieczyszczenia środowiska, próbek żywności czy toksykologii – wymienia prof. Dariusz Banaś. Rentgenowska analiza pierwiastkowa jest wykorzystywana w sytuacji gdy wymagane jest jednoczesne określenie wielu pierwiastków z dużą dokładnością i w krótkim czasie.

Uczestnicy projektu będą uczestniczyć w konferencjach, spotkaniach naukowych podczas których będą wymieniać się doświadczeniami.  Wartość projektu to 60 milionów euro. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2022.

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2019-01-09 11:00