Minister docenił naszych studentów

Czternastu studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego otrzymało stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego. To nagroda nie tylko za wyniki w nauce, ale za działalność artystyczną i społeczną.

Co roku studenci UJK stanowią liczną grupę stypendystów ministra. W ubiegłym roku stypendia otrzymało 10 studentów i jedna doktorantka z naszej uczelni, w tym roku pomoc trafi do 14 studentów. Najliczniej reprezentowany jest kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Aż cztery osoby z tego kierunków otrzymały ministerialne stypendium. Troje stypendystów studiuje prawo, dwoje kierunek lekarski, a po jednym stypendyście ma pielęgniarstwo, historia, sztuki plastyczne, turystyka i rekreacja i  ekonomia.

O przyznaniu stypendium decydowały dobre wyniki w nauce, działalność w kołach naukowych, publikacje, sukcesy artystyczne i działalność społeczna. 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu 656 stypendiów studentom i 82 stypendiów doktorantom. Dokonał wyboru spośród 1894 wniosków, w tym 1325 wniosków studentów i 537 wniosków doktorantów. Do oceny wniosków został powołany specjalny zespół, w skład którego wchodzi 24 ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki.

W roku akademickim 2018/2019 wysokość stypendium ministra wynosi 15 tysięcy złotych. Stypendia są wypłacane studentom przez uczelnię. Wypłata następuje jednorazowo.

Tegoroczni stypendyści ministra nauki i szkolnictwa wyższego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego:

Wiktoria Bielecka (pielęgniarstwo), Arkadiusz Bociek (kierunek lekarski), Magdalena Chołuj (edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej), Oliwia Czaplińska (prawo), Maciej Długosz (prawo), Krzysztof Gasiński (prawo), Dominika Juszczak (historia), Anna Kaleta (sztuki plastyczne), Aleksander Kossakowski (turystyka i rekreacja), Anna Michalska (kierunek lekarski), Arkadiusz Solarz (edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej), Paulina Tarasińska (edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej), Kamila Zelga (ekonomia), Monika Zychowicz(edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej).

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2019-01-09 11:00

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube

Radio Fraszka